Spol:
Datum rojstva:Ulica (začasni naslov):
Poštna številka (Začasni naslov):
Kraj (Začasni naslov):
Občina in šifra občine:

Izobrazba/strokovni znanstveni naziv:
Stopnja končane izobrazbe:
Poklic/Zaposlitev:
Zaposlitev (trenutni delodajalec):
Poklic:

Priporočilo 1:
Priporočilo 2:

Strinjanje s politiko zasebnosti:
Strinjanje s statutom Gibanja Svoboda:
Strinjanje z etičnim kodeksom GS:
Strinjanje – uporaba osebnih podatkov:
Strinjanje – promocijska obvestila:

Datum izpolnitve pristopne izjave:

Iščite po celotni spletni strani: