Svet in izvršni
odbor stranke

Svet in izvršni odbor stranke

Izvršni odbor stranke sestavljajo predsednik dr. Robert Golob, podpredsednica mag. Urška Klakočar Zupančič, podpredsednik Matej Arčon, voljena predstavnica Sveta stranke v izvršni odbor prof. dr. Mirta Koželj, generalna sekretarka mag. Tamara Kozlovič ter član Gregor Šubic.

Svet stranke sestavljajo:

  • člani Izvršnega odbora stranke,
  • voljeni člani Sveta stranke, ki so: Mirta Koželj, Sanja Ajanović Hovnik, Damjan Dragman, Gregor Erbežnik, Jana Jerman, Mojca Kert, Jurij Kočar, Sandra Pahić, Simona Pirnat Skeledžija, Gorazd Plevnik, Maksimilijana Polak, Peter Premk, Nataša Sax, Jerca Korče, Robert Pavšič, Aleksandra Krumpak, Luka Špoljar, Aljaž Kovačič, Maša Kociper, Andrej Rajh, Tatjana Voj, Roman Jakič, Karmen Velikonja, Martin Kovač, kot predstavnik Gibanja Svoboda Mladi,
  • vsi poslanci Gibanja Svoboda v Državnem zboru ter Evropskem parlamentu in
  • člani Vlade Republike Slovenije, ki so bili izvoljeni na predlog stranke.

Iščite po celotni spletni strani: