RTV Slovenija krši pravico do dobre informiranosti pred volitvami

volitve-2022

RTV Slovenija z onemogočanjem stranke Gibanje Svoboda na predvolilnih soočenjih ne le krši Zakon o RTV Slovenija, temveč volivkam in volilcem odteguje pravico do boljše informiranosti.

V Gibanju Svoboda smo zato včeraj, 24. marca 2022, na RTV Slovenija podali pritožbo zaradi nepravilnosti pri izvajanju Pravil za razpolago programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, kandidatnih list, političnih strank in njihovih programov med 24. 3. 2022 in 22. 4. 2022.V sinočnjem prvem predvolilnem soočenju TV Slovenija tako za omizjem ni bilo predstavnika stranke Gibanje Svoboda, čeprav je šlo za soočenje političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru, kar predstavlja neposredno kršitev Zakona o RTV Slovenija. Ta med drugim določa, da je čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj.

Gibanje Svoboda z dvema poslancema, ki sta člana stranke in kandidirata na listi za tokratne volitve, nedvoumno sodi med politične stranke, ki so zastopane v državnem zboru. Takšen poseg je tudi v nasprotju s koristmi, ki jih prinaša preglednost volilne kampanje in s tem učinkovitejše izvrševanje volilne pravice v povezavi z boljšo informiranostjo državljank in državljanov.V Gibanju Svoboda izpostavljamo tudi, da pravila RTV Slovenija pri določitvi programskega časa oziroma terminov za volilna soočenja neparlamentarnih strank in dejanska načrtovana izvedba oddaj prav tako kršijo določbe Zakona o RTV. Menimo, da so pravila, ki jih je za soočenja pred tokratnimi volitvami v državni zbor oblikovala RTV Slovenija, ne le v nasprotju z zakonom, temveč tudi dolgoletno prakso ter arbitrarna in diskriminatorna do vseh neparlamentarnih strank.

Želeli bi opozoriti, da so volitve eden najpomembnejših demokratičnih institutov, s katerimi volilni upravičenci izražajo svojo voljo. Za oblikovanje svojih odločitev oziroma volilnih preferenc potrebujejo informacije, ki jih lahko predstavijo le predstavniki strank v soočenjih, v katerih imajo vsi kandidati oz. stranke enake možnosti. Množični mediji, kot je televizija, so dolžni skrbeti za uveljavljanje načel informiranosti, saj danes predstavljajo enega najpomembnejših virov informacij za večino ljudi. Spremljanje tovrstnih televizijskih soočenj v času volilne kampanje je za vsako demokratično družbo izjemnega pomena, saj samo dobro obveščen oziroma seznanjen volivec/ka, ki ima možnost pridobiti informacije o tem, kdo kandidira, katere bistvene probleme in vprašanja, s katerimi se sooča država, izpostavlja in kaj predlaga oziroma zagovarja, lahko odloča o tem, kdo bo v njegovem imenu v naslednjih štirih letih upravljal z državo. Ker tovrstna soočenja lahko pomembno vplivajo na volilne preference, je še toliko pomembnejša dobra informiranost državljank in državljanov.

V stranki Gibanje Svoboda, ki je zastopana v Državnem zboru Republike Slovenije, pričakujemo enakopravno obravnavo s preostalimi strankami, ki so zastopane v parlamentu, ter posledično, da se na TV Slovenija tudi kandidatom naše politične stranke omogoči enakovreden nastop na soočenjih. Prav tako pričakujemo, da bo TV Slovenija organiziralo soočenje vseh predsednikov strank, tako kot je bila praksa v zadnjih letih. Le s tem bo RTV Slovenija upoštevala interese gledalk in gledalcev ter poslušalk in poslušalcev oziroma volivk in volilcev, k čemur jo zavezujejo določbe 12. člena in načela iz 4. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Ob tem poudarjamo, da Gibanje Svoboda vodi po javnomnejskih raziskavah in da se na nas obračajo številni gledalci, ki pričakujejo, da bo RTV Slovenija omogočila predstavitev Gibanja Svoboda enakovredno z ostalimi parlamentarnimi strankami.

Deli objavo na socialnih medijih

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!