dr. Robert Golob

Predsednik vlade RS in predsednik Gibanja Svoboda

Foto: Aljoša Rebolj

Dr. Robert Golob (roj. 23.1.1967, Šempeter pri Gorici) je diplomant Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1994 tudi doktoriral, in eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji. 

Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti in se leta 1997 zaposlil kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, na kateri je danes izredni profesor. 

Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja elektroenergetskega sistema. Vodil je številne temeljno raziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe elektrogospodarstva Slovenije. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike, leto kasneje pa je prevzel funkcijo državnega sekretarja za energetiko ter sodeloval pri oblikovanju ključnih zakonov s tega področja. 

Leta 2002 je ustanovil zasebno podjetje Strela-G, iz katerega je kasneje nastalo podjetje GEN-I. V dobrem desetletju je podjetje iz lokalnega postalo globalni trgovec z električno energijo. Na slovenskem trgu je družba pod njegovim vodstvom nastopila kot prvi neodvisni ponudnik električne energije in zemeljskega plina, danes pa dosega vodilni delež gospodinjskih odjemalcev za električno energijo. Družba je usmerjena v zeleno transformacijo, zmanjševanje ogljičnega odtisa in skrb za zeleno prihodnost bodočih rodov.

24. januarja 2022 je na kongresu stranke Zelenih dejanj postal njen predsednik. Na kongresu je stranka dobila novo ime Gibanja Svoboda.

Iščite po celotni spletni strani: