Zdravje, dostopno vsem

Zdravje, dostopno vsem

Kaos upravljanja epidemije se ne sme ponoviti.
Epidemija je prizadela vse aspekte naše družbe. Prizadevali si bomo spremeniti spodrsljaje v uspehe in koristne izkušnje, ki bodo podlaga za izboljšanje in učinkovitejše soočanje s podobnimi situacijami v prihodnje.
Odpraviti moramo škodljive posledice Covid-19, nastale zaradi nedostopnosti zdravstvenih storitev.

Optimizacija interventnega zakona o zdravstvu je ključna za učinkovit, dostopen in kakovosten zdravstveni sistem v naši državi.

Vsi pacienti si zaslužijo pravično in strokovno obravnavo.
Pacientove pravice želimo varovati z ustanovitvijo urada za varstvo pacientovih pravic. Za vse brez zavarovanja bomo uredili primerno zdravstveno obravnavo. Za bolnike z redkimi boleznimi načrtujemo oblikovanje sklada za izjemne primere.
Zadovoljni in motivirani zdravstveni delavci so temelj dobrih zdravstvenih storitev.
Določili bomo minimalne pogoje dela medicinskega osebja in poenotili informacijske sisteme v zdravstvenih organizacijah. Posebno pozornost bomo namenili optimizaciji rabe medicinske opreme. Naše vodilo bo dvig kakovosti vseh zdravstvenih storitev.
Zdravje ne sme imeti cene.
Izboljšati želimo obračunavanje zdravstvenih storitev in poskrbeti za ustrezen nadzor s strani ZZZS. Naš zdravstveni sistem potrebuje tudi ustrezno stopnjo javnega financiranja za izvedbo investicij ter izboljšanja kakovosti obravnav.
Zdravstveni kader potrebuje dostojno plačilo in primerne pogoje dela.
Zdravstvenim delavcem moramo zagotoviti dostojno plačilo in boljše delovne pogoje. Poseben poudarek bomo dali temeljem našega zdravstva: kadrovsko štipendiranje dijakov medicinske nege ter študentov v zdravstvu in izboljšanju pogojev dela družinskih zdravnikov.
Potrebujemo reorganizacijo vseh ravni zdravstvenega sistema.
Poskrbeli bomo za učinkovitejše vodenje zdravstvenih zavodov ter profesionalizacijo njihovega upravljanja. Naročanje medicinskega materiala mora postati bistveno preglednejše.
Dolgotrajna oskrba je ključna za aktivne starajočo se družbe.

Urediti moramo mrežo domov za starejše ter poskrbeti za jasno ločnico med dolgotrajno oskrbo (skrb za starajočo se populacijo) ter geriatrijo (skrb za akutno bolne starejše).

Nihče ne sme trpeti zaradi neozdravljive bolezni.
Paliativna oskrba mora postati dostopnejša, kar želimo urediti tudi s posebnimi mobilnimi ekipami. Zagotoviti moramo tudi primernejše vrednotenje paliativne oskrbe in psihološko pomoč svojcem, ki so vključeni v te programe.
Duševno zdravje ni tabu, ampak pravica.
Sprejeli bomo ustavno ustrezen Zakon o duševnem zdravju, poskrbeli za strokovni nadzor ponudnikov storitev na področju duševnega zdravja ter uredili javno mrežo za zdravljenje duševnih težav.
Preventiva je vedno boljša od kurative.
Okrepili bomo programe za zgodnje odkrivanje raka ter podprli aktivnosti, ki opozarjajo na tvegano vedenje. Razvili bomo sistem ukrepov za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga.
Alternativna medicina lahko poveča kakovost in učinkovitost zdravljenja.
Uzakonili bomo medicinsko rabo konoplje ter uredili alternativno zdravljenje po modernih evropskih standardih.

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!

Iščite po celotni spletni strani: