Zavezništvo med generacijami

Zavezništvo med generacijami

Mladi ste prihodnost, za katero moramo poskrbeti že danes.
Mladi si zaslužite učinkovitejše podeljevanje štipendij, dostopne mednarodne izmenjave ter kvaliteten javni promet. Poskrbeli bomo tudi za varno infrastrukturo, ki bo omogočila brezskrbno sprehajanje in kolesarjenje, brez odvisnosti od vaših staršev ali prijateljev z avtomobili.
Starost mora biti kakovostna in vitalna.
Zavzemamo se za aktivno preživljanje tretjega življenjskega obdobja, ki starejšim namesto životarjenja omogoča kvalitetno ter perspektivno življenje.
Varen in stabilen dom je osnova za samouresničitev in aktivno vključevanje v družbo.
Zagotoviti moramo več stanovanjskih zadrug ter varnejše najemne pogoje vsem. Dotrajan stanovanjski fond je potreben prenove, študentski domovi pa potrebujejo dodatne kapacitete.
Vsak si zasluži spodobno plačilo, neprekarno delovno razmerje ter skrb za duševno zdravje.
Uvedli bomo striktnejše spoštovanje pravice do prostega časa ter naslovili najbolj pereče oblike prekarnih zaposlitev. Posebno pozornost želimo nameniti pogosto spregledani problematiki duševnega zdravja med delovno populacijo.
Beg možganov moramo spremeniti v kroženje možganov.
S kombinacijo ukrepov želimo v Slovenijo privabiti tuje strokovnjake. Istočasno želimo naš strokoven kader in študente spodbuditi k izobraževanju v tujini in vračanju njihovega znanja nazaj v Slovenijo.
Naša družba se stara, zato potrebujemo aktivno demografsko politiko.
Zavzemamo se za jasno migracijsko politiko, celovito integracijo tuje delovne sile ter medgeneracijski in medkulturni prenos znanja.
Dostojne pokojnine morajo preseči prag revščine ter zagotoviti stabilnost sistema.
Višina minimalne pokojnine mora presegati prag revščine. Zavarovanci moramo imeti na voljo različne pokojninske sheme za prilagoditev pokojninskega varčevanja glede na osebne želje.
Vsak, ne glede na invalidnost, lahko dostopa do javnega življenja ter zaposlitve.
Sledili bomo načelu “nič o invalidih brez invalidov” in poskrbeli za vašo boljšo zaposljivost. S spremembo infrastrukturnih standardov bomo poskrbeli, da boste do javnega prostora lahko dostopali vsi, ne glede na gibalno oviranost.

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!

Iščite po celotni spletni strani: