Opolnomočenje prek znanja in veščin

Vrtec in osnovna šola sta kališče spoštljive, odprte, trajnostne družbe.
Naši najmlajši potrebujejo znanje za prihodnje izzive, zato moramo obstoječe programe obogatiti z vsebinami o ogroženosti planeta, zeleni ekonomiji, človekovih pravicah ter sodelovanju in solidarnosti.

Vsak dijak si zasluži kvalitetno šolo, ne glede na to, ali obiskuje gimnazijo ali poklicno šolo.

S stimulativnim plačilom zaposlenih v srednjih šolah in zagotovitvijo ustreznih laboratorijev ter dijaških domov želimo bistveno dvigniti kakovost vseh srednjih šol.
Znanost in akademsko udejstvovanje na terciarni ravni ne smeta ostajati na stranskem tiru.
Zagotovili bomo ustrezno financiranje in organizacijo visokega šolstva, naslovili problematiko bivalnih kapacitet za študente, omogočili lažje kroženje znanja ter povezovanje visokotehnoloških podjetij z visokim šolstvom.
Šport je pomemben del življenja in je nujen za naš obstoj.
Potrebno je povečati financiranje za namene športa in vpeljati mehanizme, s katerimi bomo lahko Slovenijo oglaševali kot zeleno destinacijo s športnim turizmom.

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!

Iščite po celotni spletni strani: