Samozavestna zelena politika

Samozavestna zelena politika

Narava je nenadomestljiva, varujmo jo.
V naslednjih desetletjih moramo znižati ekološki odtis in škodljive emisije, hkrati pa poskrbeti za energetsko varnost in samooskrbo. Spodbujali bomo varovanje narave in premišljeno izkoriščanje vseh potencialov obnovljivih virov.

Obnovljivi viri so ključni za varno prihodnost.

V bližnji prihodnosti moramo preiti na obnovljive vire, zato moramo čim hitreje izvesti prehod od premoga, zemeljskega plina in fosilnih goriv k okolju bolj prijazne alternative. Poskrbeti moramo tudi za omilitev učinkov, ki jih bo prehod prinesel za gosopodarstvo in posameznike.
Odgovoren in etičen odnos do narave je popotnica za zanamve.
Ukrepi za prehod na zeleno energijo morajo biti sistematični, zajemati pa morajo tudi obvladovanje odpadkov, trajnostno kmetovanje, zaščito živali ter odgovorno odločanje pri rabi jedrske energije.
Digitalizirano in zeleno gospodarstvo je temelj naše prihodnosti.
Spodbujali bomo digitalizacijo podjetij vseh velikosti. S pomočjo različnih ukrepov želimo spodbuditi lokalno gospodarstvo in minimalizirati okoljski odtis naše potrošnje.
Slovenija je dežela majhnih razdalij, idealna za uvedbo trajnejših konceptov mobilnosti.
Spodbujali bomo vse oblike trajnostne mobilnosti ter elektrifikacijo osebnih avtomobilov. Pospešiti želimo tudi preusmeritev tovora iz cest na železnice in sicer s ponovno uvedbo industrijskih tirov v industrijskih conah.
Naš razvoj mora biti družbeno odgovoren.
Želimo uvesti strožje ukrepe zoper škodljiva ravnanja gospodarskih subjektov. Poleg tega bomo prenovili sistem upravljanja državnega premoženja in poskrbeli za kompetentne upravljalce na vodilnih položajih.

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!

Iščite po celotni spletni strani: