Močne in povezane skupnosti

Močne in povezane skupnosti

Vsi potrebujemo več možnosti soodločanja.
Zagovarjamo uvedbo preferenčnega glasu, ki odločanje o poslancih prenese od strank vam – volivcem. Z razširitvijo pravice do referenduma vas želimo aktivneje vključiti v odločanje o naši skupni prihodnosti.

Civilna družba ni problem,
ampak rešitev.

Prostovoljci v humanitarnih organizacijah, zaposleni v potrošniških zvezah in številni drugi so tihi junaki našega vsakdana. Njihovo znanje je izjemno pomembno za oblikovanje boljše prihodnosti za vse nas.
Bodimo ponosni na svojo državo – povrnimo ji mednarodni ugled ter zagotovimo primerno varnost.
Slovenija ne sme biti predmet posmeha, ampak resna EU država. Poskrbeti moramo tudi za posodobitev obrambne politike s poudarkom na zaščiti in reševanju.
Nihče ne sme biti prikrajšan zaradi revščine.
Socialni sistem mora poskrbeti za vse, skladno s tem, kaj potrebujejo. Pri tem ne smemo izključiti nikogar, niti beguncev.
Vsi, tako na podeželju, kot v mestih, si zaslužimo kakovostno bivanje.
Imamo priložnost, da izpraznjenim mestom, vasem in trgom vdahnemo novo življenje. Vsi kraji imajo zanimive zgodbe in prostore. Povrnimo jim življenje z dobrim urbanizmom in pametno prostorsko politiko.
Javni servis mora servisirati predvsem naše skupne potrebe.
Poskrbeti moramo za pregleden davčni sistem, ki bo financiral stabilen pokojninski sistem ter poskrbel za razvojne projekte.
Potrebujemo resno digitalno probrazbo.
Poskrbeti moramo za pospešeno digitalizacijo šol, podjetij in javne uprave. Pri tem ne smemo pozabiti na dostopno, kakovostno digitalno infrastrukturo.
Kultura je temelj slovenske družbe – negujmo jo.
Odpravili bomo vse sporne ukrepe trenutne vlade na področju kulture ter poskrbeli za celovito prenovo financiranja slovenske kulture.
Pravni sistem mora biti učinkovit in pravičen.
Priboriti si moramo pravice, ki smo jih imeli pred epidemijo. Pravnomočno obsojeni ne smejo postati nosilci javnih funkcij. S posodobitvijo vročanja sodne pošte moramo poskrbeti, da primeri vplivnih ne bodo zgolj zastarali.

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!

Iščite po celotni spletni strani: