Urban Kodrič

volilni okraj Slovenske Konjice

Prihajam iz Zreč, turističnega mesta z zelo razvitim gospodarstvom. Diplomiral sem na Pravni fakulteti Univerze, od 2005 pa službujem na Tržnem inšpektoratu RS na Primorskem. Kljub temu sem še vedno Zrečan in redno spremljam dogajanje v domačem okolju.

Profesionalno pot sem začel na Občini Zreče, čut za pravičnost in sposobnost mediacije pa sta me vodila na Tržni inšpektorat. Tam sem v 17 letih kariere prevzel naloge sindikalnega zaupnika, vodenje območne enote ter predsedovanje regijski koordinaciji inšpekcijskih služb. Moje področje dela je varstvo potrošnikov in zaščita podjetij ter urejanje trga ob pomoči šibkejšim stranem.

Med svojimi uspehi moram izpostaviti vodenje ekip inšpektorjev pri nadzorih “prodajalcev jagod” – sadja z lažnim poreklom in slamnatih podjetij ter posledično večjih utaj davkov. Kljub nedorečeni zakonodaji nismo obupali in uspešno zaščitili lokalne proizvajalce kmetijskih pridelkov. Izpostavil bi tudi uspešno preiskovanje podjetij, ki so služila tujcem za pranje denarja zgolj preko nabiralnika, ter vodenje različnih delovnih skupin.

Osebnostno me odlikujejo mirnost, preudarnost in nekonfliktnost. Vodi me želja, koristiti širši skupnosti, kar so spoznali ljudje, ki me obkrožajo. Ko nisem na delu, sem največkrat doma z družino ali pri starših v Zrečah, na teniškem igrišču ali v kajaku oziroma v družbi prijateljev.

Gibanje Svoboda me je pritegnilo zaradi nove energije in želje po pozitivnih spremembah v družbi. Nenazadnje ga vodi oseba, ki se je preizkusila in izdelala v managerskih vodah, in dokazala, da je mogoče podjetje voditi tako, da se dobički in prihodki prelivajo v zaposlene in razvoj, ob tem pa imajo lahko koristi vsi. Ko se takšen način vodenja preseli na državno raven, lahko to pomeni zgolj blaginjo in napredovanje.

 

Profili na družbenih omrežjih

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!