Tomaž Krišelj

TomazKriselj

Tomaž Krišelj je kandidat na volilnem okraju Kranj 3.

Prihajam iz Kranja. Po poklicu sem magister inženir logistike.

Na svoji poklicni poti sem vodil različne time na področju organizacije in informatizacije letalstva, zdravstva, šolstva ter zaščite in reševanja. Dejaven sem tudi v okolju, iz katerega prihajam, od koder tudi pobuda za kandidaturo. Sem predsednik teniškega društva in društva za pomoč osebam, ki iz kakršnegakoli razloga nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Sem poročen, oče dveh odraslih otrok. Veliko se ukvarjam s športom: igram tenis, badminton, planinarim in jadram, v prostem času pa zelo rad potujem.

Za politiko sem se odločil, ker menim, da s svojim znanjem in izkušnjami lahko pripomorem k razvoju in napredku družbe. Verjamem, da je Slovenija lahko sodobna, dinamična, razvojno naravnana, konkurenčna, gospodarsko razvita, odprta in vpeta v mednarodne tokove. Zaslužimo si pošteno, pravično, zmerno in vključujočo državo, ki zavrača ekstremizme in polarizacijo.

Profili kandidata na družbenih omrežjih