Mag. Tatjana Bobnar

Tatjana Bobnar - MNZ-min

Mag. Tatjana Bobnar je ministrica za notranje zadeve.

Mag. Tatjana Bobnar se je rodila 13. junija 1969. Je magistrica pravnih znanosti, ki je 29 let delala na različnih nivojih in službah slovenske policije. 13 let je opravljala najzahtevnejše naloge v vodstvu policije.

Od oktobra 2018 do 13. marca 2020 je bila najprej vršilka dolžnosti, nato pa generalna direktorica policije (GDP). V vsem tem času je dodobra spoznala delovanje sistema nacionalne varnosti, bila je tudi članica sekretariata sveta za nacionalno varnost. Aktivno in intenzivno je sodelovala z Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ) – kot GDP zlasti z najvišjim vodstvom MNZ – pri sprejemanju najpomembnejših strateških odločitev na področju pravnosistemskih in organizacijskih zadev.

Bila je vodja delovne podskupine pri ustanovitvi Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), soavtorica temeljne policijske zakonodaje tako na področju organizacije policije kot tudi na področju pooblastil. Sodelovala je pri nastajanju temeljnega razvojnega programa policije do leta 2025 in pri številnih strokovnih priročnikih s področja izvajanja policijskih pooblastil. Kot namestnica GDP je vodila projekt vzpostavitve krepitve etike in integritete, vzpostavitve centra za socialne veščine in raziskovanje ter vzpostavitve 24-urne psihološke pomoči v policiji.

Z Ministrstvom za pravosodje je sodelovala pri spremembi kazenske zakonodaje in zakonodaje s področja prekrškov. Je ena od soavtoric Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika, soavtorica komentarja Zakona o nalogah in pooblastilih policije, bila je soustanoviteljica posvetovalnega telesa za enake možnosti žensk in moških na MNZ in policiji, soustanoviteljica Sveta za policijsko pravo in pooblastila na MNZ in policiji, predavateljica kazenskega prava na Višji policijski šoli, bila je podpredsednica programskega sveta Fakultete za varnostne vede in podpredsednica Upravnega odbora Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!