Mojca Kert

MojcaKert

Mojca Kert je kandidatka na volilnem okraju Ravne na Koroškem.

Zavzemam se za pravično in privlačno Slovenijo, kjer je vrnitev vrednot temelj za graditev demokratične skupnosti. Med prioritete svojega delovanja uvrščam zeleni prehod, varno energetsko prihodnost in ogljično nevtralno družbo. V trajnostnem razvoju in krožnem gospodarjenju z viri in energijo prepoznavam priložnosti za dvig kakovosti bivanja, povečevanje dodane vrednosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Zavzemam se za policentričen in skladen regionalni razvoj ter pravočasno izvedbo regionalnih in lokalnih projektov, koristnih in pomembnih za ljudi.

Zaslužimo si socialno pravično, solidarno, svobodno in odprto družbo, ki temelji na medsebojnem povezovanju in zavezništvu med generacijami.

 

Profili kandidatke na družbenih omrežjih