Martin Marzidovšek

MartinMarzidovsek

volilni okraj Maribor 7

Sem 39 letni Mariborčan, magistriral iz mednarodnih odnosov v Ženevi, Švici, kjer sem tudi delal na OZN. Deset let se ukvarjam z digitalnimi tehnologijami: soustanovil tehnološko podjetje na globalnem trgu, raziskovalec tehnologij umetne inteligence na Institutu Jožef Stefan, kjer bom 2022 tudi doktoriral. Zanima me inovativno podjetništvo in krožno gospodarstvo ter njun presek z znanostjo, digitalnimi in zelenimi tehnologijami ter kreativnim sektorjem.

Kultura: elektronska, jazz, klasična, eksperimentalna glasba ter druge kulturne izraznosti.

Športi: turno/alpinistično smučanje, gorsko kolesarjenje, jadranje, kajtanje, …

Ljubezni: narava in živalski svet, rad tudi kuham vegetarijansko hrano 🙂, najraje pa preživljam čas s svojo prečudovito hčerko Mino.

Zakaj kandidiram?

Gibanju Svoboda sem se pridružil, ker si želim zavzemat za bolj svobodno, demokratično in solidarno državo z ohranjeno naravo.

Za kaj se zavzemam?

Za ustrezno in učinkovito digitalizacijo našega gospodarstva in družbe ter za uspešen prehod v bolj trajnostno in nizkoogljično družbo temelječo na krožnem gospodarstvu. To je naša priložnost za inovativne modele proizvodnje in potrošnje, ki bodo ustvarjali zelena in kvalitetna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ter kreativne poslovne podjeme.
Ob tem je potrebno paziti na enakomeren regionalni razvoj, tudi z dekoncentracijo državnih institucij, ter spodbujanjem kakovostne lokalne proizvodnje in potrošnje. Pomembna je zdrava in etična prehrambena samooskrba in zadovoljevanje energetskih potreb z obnovljivimi viri energije.

Temelj naše družbe mora biti moderna socialna država z nizko stopnjo družbene neenakosti, ki bo solidarna do vseh skupin. Vzpodbujati je treba ustrezno ravnovesje med delom in prostim časom ter jasno ločnico med njima. Mladim je potrebno zagotoviti dostojno zaposlitev in odpravljati prekarne oblike dela ter rešiti stanovanjsko problematiko. Revščina med upokojenci je nesprejemljiva in poskrbeti je treba za njihovo aktivno vključevanje v družbo.

Zavzemam se proti korupciji in strankokraciji, za neodvisne medije, prepoznanje vloge kulture in civilne družbe, več stroke in neposrednega odločanja ljudi, zato da bo politika sprejemala odločitve v dobrobit ljudstva.

Profili na družbenih omrežjih

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!