Marjan Mačkošek

MarijanMackosek

Marjan Mačkošek je kandidat na volilnem okraju Laško.

Sem poročen upokojeni inženir strojništva. Svojo poslovno pot sem začel v Štorah. Bil sem direktor podjetja ITRO in skoraj 20 let glavni direktor podjetja Štore Steel, ki se je v tem času preoblikovalo v enega vodilnih proizvajalcev nišnih proizvodov te vrste na svetu.
Veliko časa sem posvetil aktivnemu delovanju v organih Gospodarske zbornice Slovenije, kjer sem med drugim opravljal neprofesionalno funkcijo predsednika (2015-2017). Sem tudi prejemnik nagrade za izjemne dosežke na gospodarskem področju, ki jo podeljuje GZS. Deloval sem v organih ZNS, ZPIZ in društvih. Sem izredni član Inženirske akademije Slovenije (IAS). Imam bogate izkušnje v nadzornih organih različnih podjetij, med drugim sem bil Predsednik NS DARS-a.

V prostem času skupaj s somišljeniki skrbim za ohranjanje tehnične dediščine na Slovenskem in sem ljubitelj starodobnih vozil.

Zavzemam se za družbo, ki bo upoštevala interese vseh generacij in nikogar izključevala. Ustvarili bomo pogoje za vzdržen gospodarsko-socialni model, ki bo odporen na vplive različnih kriz ob ustreznih ukrepih za prilagajanje na podnebne spremembe. Zagotoviti moramo pogoje, ki bodo omogočali in spodbujali kakovostno življenje po vsej Sloveniji.

 

Profili kandidata na družbenih omrežjih