Leon Lobe

LeonLobe

Leon Lobe je kandidat na volilnem okraju Trebnje.

Osnovno šolo sem obiskoval v Grosupljem in se ob tem ukvarjal s strelstvom, nogometom in atletiko. Po zaključeni Srednji lesarski šoli v Ljubljani, kjer sem končal smer lesarski tehnik, sem opravil vojaški rok in se nato kot pripravnik zaposlil v lesarski industriji, kjer sem delal dobro desetletje.

Po poroki in selitvi v Trebnje sem nastopil službo poklicnega vojaka v Slovenski vojski, kjer sem opravljal naloge v zračni obrambi na področju raketnega in radarskega sistema. Delo je bilo zanimivo in dinamično. Zaradi boljših pogojev in bližine doma sem sprejel izziv na Ministrstvu za pravosodje, v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij oziroma v ZPKZ Dob pri Mirni, najprej kot pravosodni policist, kjer sem delal 9 let in zadnjih 5 let na tretmanskem področju kot višji svetovalec – pedagog. Poleg tega sem po 8 letih priprav izdal zbornik in muzejsko zbirko o zgodovini centralnega zapora in sistema izvrševanja kazenskih sankcij v Republiki Sloveniji. Sem tudi predsednik sindikata ZPKZ Dob in predsednik konference Uprave za izvrševanja kazenskih sankcij (zaporskega sistema v Republiki Sloveniji). Ob delu sem z odliko diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani in nato nadaljeval podiplomski študij na Fakulteti za državne in evropske študije, smer javna uprava, kjer sem uspešno v roku opravil vse izpite, trenutno pa pišem magistrsko nalogo, s katero bom omenjeni študij tudi zaključil.

V prostem času se ukvarjam z nogometom. 10 let sem bil vodja nogometne šole in sekretar kluba v NK Trebnje, sem član IO MNZ Ljubljana, predsednik komisije za priznanja (predhodno še predsednik Arbitražnega sveta MNZ Ljubljana), bil sem pobudnik in glavni urednik zbornika 100 let nogometa v MNZ Ljubljana, sedaj sem na Nogometni zvezi Slovenije že več mandatov v komisiji za priznanja. Ukvarjam se tudi s športnim strelstvom, lovstvom in gasilstvom. V preteklosti sem bil desetletje predsednik Sveta staršev O.Š. Trebnje, član Sveta šole, predsednik Sveta staršev Vrtca Trebnje in član Sveta Vrtca Trebnje, predsednik Sklada Vrtca Trebnje, podpredsednik TD Trebnje in TŠKD Štefan, član uredniškega odbora Glasila Občanov, predsednik mladinskega svetovalnega središča, itd. Sem tudi sekretar Športne zveze občin Trebnje in Mirna, učim kot učitelj v veroučni šoli, ter sem svetnik KS Trebnje in svetnik občinskega sveta Občine Trebnje. Bil sem tudi pobudnik in prvi predsednik Društva prijateljev mladine Jurček, ki pokriva področje občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog. V omenjenih družbenih dejavnostih zasedam funkcijske zadolžitve, ki jih opravljam vestno in odgovorno. Za preteklo dolgoletno delo sem v različnih organizacijah prejel več priznanj in odlikovanj kot so področje lovstva in gasilstva, na področju športa, kulture in prostovoljstva in sicer Plaketo KS Trebnje, Plaketo Občine Trebnje, Plaketo MNZ Ljubljana in Plaketo Nogometne zveze Slovenije, ter druga podobna priznanja.

V Trebnjem živim že več kot 20 let. Sem poročen in oče treh otrok, od katerih sta dva že polnoletna, eden pa še zaključuje osnovno šolo, vsi trije pa so aktivni športniki. Žena je domačinka, zaposlena kot višja svetovalka na Finančni upravi Republike Slovenije, ter je tudi družbeno aktivna v Trebnjem. Smo tipična slovenska družina, ki se v domačem kraju počutimo dobro in zadovoljno.