Ksenija Pišljar

KsenijaPisljar

Ksenija Pišljar je kandidatka na volilnem okraju Ljubljana Vič – Rudnik 4.

Živim v Ljubljani, z možem in dvema šoloobveznima otrokoma. Po diplomi iz zgodovine sem se najprej zaposlila kot poslovna sekretarka in tako spoznala delo v gospodarstvu. Nato sem se zaposlila v osnovni šoli, kjer sem zaposlena skoraj osemnajst let. Poučujem otroke od 6. do 9. razreda, in sicer zgodovino, državljansko in domovinsko kulturo in etiko ter izbirne predmete. Ker so me vedno pritegnili odnosi, sem nadaljevala študij na Teološki fakulteti, kjer sem pred kratkim zaključila izpopolnjevanje zakonske in družinske terapije. S tem študijem so se mi odprle nove dimenzije razmišljanja in delovanja ter nov pogled na odnose med ljudmi. Terapije opravljam na ZPM Moste Polje v Ljubljani.

Zanima me marsikaj. In čeprav sem med svojim raziskovanjem že davno naletela na politiko, še nikoli nisem bila članica nobene stranke. Gibanju Svoboda sem se pridružila, ker sem večni optimist in prepričana, da se z voljo in pravimi vrednotami da doseči veliko. In da vsak od nas lahko pripomore k boljšemu življenju v Sloveniji. Ker si želim več svobode in več možnosti za dobro življenje Slovencev. Predvsem pa, ker si želim kulturen dialog in delo v dobro nas vseh.

 

Profili kandidatke na družbenih omrežjih