dr. Igor Papič

dr. Igor Papič

dr. Igor Papič je kandidat na volilnem okraju Ljubljana Vič – Rudnik 1.

Sem redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, od 2011 do 2013 sem bil prodekan za pedagoško delo, od 2013 do 2017 dekan fakultete, od 2017 do 2021 pa rektor Univerze v Ljubljani.

Diplomiral, magistriral in doktoriral sem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V devetdesetih letih sem bil na izpopolnjevanju v Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji, leta 2001 sem kot gostujoči profesor poučeval na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi, predaval pa tudi na University of Manchester, SmartGrids Austria, TNB Research Kuala Lumpur, University of Alberta, Sichuan University in drugod.

Sem pobudnik in nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Leta 2009 sem skupaj s partnerji ustanovil podjetje Reinhausen 2e, ki je odcepljeno podjetje Univerze v Ljubljani.

Od 2006 do 2017 sem bil predsednik programskega sveta Tehnološke platforme za pametna omrežja. Bil sem eden od pobudnikov ustanovitve in prvi predsednik Rektorskega foruma univerz jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, v letu 2020 sem bil prvi predsednik evropske univerzitetne zveze EUTOPIA.

Zavzemam se za družbo, ki temelji na znanju. Pospešiti moramo prenos znanja iz akademskega okolja v vsakdanje življenje. To je osnovni pogoj za uspešen razvoj Slovenije v naslednjih desetletjih.