Branko Zlobko

BrankoZlobko

Branko Zlobko je kandidat na volilnem okraju Kočevje.

Prihajam iz zgornje doline kolpe iz vasice Grivac v občini Kostel. Sem upokojeni oficir, upokojil sem se kot vodja Sektorja za mirovne misije in varnostno načrtovanje policije v Generalni policijski upravi in kot poveljnik Posebne policijske enote RS.
V politiko vstopam, ker sem prepričan, da si zaslužimo socialno pravično, solidarno, svobodno in odprto družbo. Kot politik si bom prizadeval predvsem za zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostnejše življenje posameznika in različnih skupin, še posebej socialno najbolj šibkih in ogroženih; za zdravstveni sistem, ki bo vsakemu zagotavljal dostop do osebnega zdravnika ter hitro in strokovno specialistično obravnavo ter za priprave na podnebne spremembe in sprejem učinkovitih in pravočasnih ukrepov za zeleni energetski prehod.

Sem ribič in lovec, zato veliko svojega časa preživim v naravi. Sem tudi predsednik Zveze lovskih družin Kočevje in predsednik Nadzornega odbora Lovske zveze Slovenije. Od leta 1990 aktivno delujem kot predavatelj v programu dela z mladimi, predvsem na področju naravovarstva.

Sem tudi veteran vojne za Slovenijo. Gibanju Svoboda se pridružujem, ker mislim, da imamo rešitve za izzive in spremembe, ki so pred nami.