VE

Volilna enota IV

VO

Volilni okraj Domžale 2

Poslanska pisarna

Ljubljanska cesta 67, Domžale

Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka. Večino svoje dosedanje kariere sem delala v gospodarstvu, in to v mednarodnih podjetjih. Kar 18 let sem bila na vodilnih delovnih mestih, ki so povezana z veliko odgovornostjo.

 
Svoboda je zame možnost odločanja in možnost živeti po svoji izbiri. Cenim spoštljiv dialog, želim si družbe, ki ne izloča žensk, starejših, mladih in drugače mislečih oseb.

Takoj po koncu študija sem se najprej zaposlila v računovodskem servisu. Poklicno pot sem nato nadaljevala v revizijski družbi, od tam pa me je pot prvič pripeljala v veliko mednarodno podjetje. Preden sem vstopila v politiko kot poslanka Gibanja Svoboda, pa sem bila zaposlena kot finančna managerka v tujem podjetju, ki je po velikosti med prvimi 100 podjetji na svetu in nastopa na največjih mednarodnih borzah. Delo je bilo zelo zahtevno, usklajeno z mednarodnimi standardni ter je zahtevalo hitro prilagajanje poslovnih politik in ni poznalo urnika.

V politiko sem vstopila pogumno. Sprejela sem odgovornost, da si moram prizadevati za spremembe. Spoznala sem, da zame ni dovolj, če sem s situacijo v državi nezadovoljna in hkrati nedejavna. Začutila sem, da moram narediti nekaj za skupno dobro, da sem prišla v življenjsko obdobje,  ko lahko družbi tudi nekaj vrnem.

Čutila sem, da lahko ponudim svoje dolgoletno znanje in izkušnje za spremembe, ki jih potrebujemo v slovenski družbi. Pri delu sem organizirana in dosledna, hkrati pa zelo cenim svobodo. Verjamem, da dobri rezultati pridejo s predanostjo cilju, pravilno postavljenimi prioritetami, dobrim časovnim načrtom, delavnostjo ter s spoštovanjem sebe in ljudi okrog sebe.

Svoboda je zame možnost odločanja in možnost živeti po svoji izbiri. Cenim spoštljiv dialog, želim si družbe, ki ne izloča žensk, starejših, mladih in drugače mislečih oseb. Svoboda je zame tudi dostojanstvo, da lahko izrazim svoje lastno mnenje in da sem pri tem tudi slišana. Zato je bil moj vstop v Gibanje Svoboda logična izbira.

Sicer s sinom živim v Radomljah, v okolici Domžal. Poslanstvo, ki sem ga zelo rada opravljala v prostem času, je bila skrb za zdravje in poslovni razvoj žensk. V hitrem življenjskem tempu sem jim z različnimi tehnikami pomagala, da poskrbijo tudi zase.

Sledi mi

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednica Odbor za finance Članica Komisije za nadzor javnih financ Članica Odbora za izobraževanje, znanost in mladino