Maribor 7
Martin Marzidovšek
MartinMarzidovsek
MartinMarzidovsek

Rojen sem v Mariboru. Iz mednarodnih odnosov sem magistriral v Ženevi, kjer sem tudi delal na OZN. Deset let se ukvarjam z digitalnimi tehnologijami, soustanovil sem spletno podjetje na globalnem trgu. Pred nastopom poslanskega mandata sem raziskoval uporabo tehnologije umetne inteligence v znanosti na Institutu Jožef Stefan, kjer končujem doktorat. Zanimam se za zeleno in digitalno preobrazbo, krožno gospodarstvo, naravovarstvo in kulturo.

Kot poslanec Gibanja Svoboda se zavzemam za uspešen prehod v bolj trajnostno in nizkoogljično družbo ki temelji na krožnem in bolj digitaliziranem gospodarstvu. To je naša priložnost za inovativne modele proizvodnje in potrošnje, ki bodo ustvarjali zelena in kvalitetna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in kreativne poslovne podjeme. Zavzemam se za zdravo in etično prehrambeno samooskrbo in zadovoljevanje energetskih potreb z obnovljivimi viri energije.

Temelj naše družbe mora biti sodobna socialna država z nizko stopnjo družbene neenakosti, ki bo solidarna do vseh skupin. Vzpodbujati je treba ravnovesje med delom in prostim časom ter jasno ločnico med njima. Mladim je treba zagotoviti dostojno zaposlitev in odpravljati prekarne oblike dela, kot tudi rešiti stanovanjsko problematiko. Revščina med upokojenci je nesprejemljiva. Zagotoviti je treba neodvisnost javnih medijev ter prepoznanje vloge kulture in civilne družbe.

Sodelujem v parlamentarnih odborih za zunanjo politiko, za infrastrukturo, okolje in prostor ter za  gospodarstvo.

Sicer sem ljubitelj različnih zvrsti glasbe in drugih kulturnih izraznosti, ukvarjam se s turnim in alpinističnim smučanjem, gorskim kolesarjenjem, jadranjem in kajtanjem. Občudujem naravo in živalski svet, rad kuham vegetarijansko hrano, prosti čas pa najraje preživljam s svojo hčerko.

Profili na družbenih omrežjih:

Iščite po celotni spletni strani: