Litija
mag. Franc Props
FrancProps
FrancProps

Vse življenje živim v Dragovškem, na podeželju občine Šmartno pri Litiji. Po končani srednji gradbeni šoli sem se zaposlil in ob delu nadaljeval študij na ljubljanski ekonomski fakulteti, ter magistriral s področja poslovodenja in organizacije.

V svoji karieri sem se srečal z vsemi vrstami vlog: od delavca v proizvodnji, do uspešnega osemletnega vodenja srednjevelikega podjetja. Pred izvolitvijo za poslanca državnega zbora sem dve leti vodil Upravno enoto Litja. V svojem volilnem okraju Litija, predvsem v občini Šmartno, sem aktiven državljan. Dvakrat sem bil na Listi za občino Šmartno izvoljen v občinski svet. Poznam upravljanje z javnimi zadevami in delovanje države na lokalni in državni ravni.

Povabilo stranke Gibanje Svoboda h kandidaturi za poslanca mi je bilo v veliko čast, saj živim vrednote te stranke. Z izvolitvijo v državni zbor sem dobil možnost, da zavzeto in odgovorno sodelujem pri urejanju družbenih razmer. Verjamem, da vsem od najmlajših do najstarejših pripada gospodarsko, družbeno in naravno okolje, v katerem lahko živimo dostojno in ustvarjalno življenje, ne da bi ob tem ogrožali naravo in prihodnost generacij, ki prihajajo za nami.

Zaslužimo si državo, v kateri ne bo poniževanja in grobosti, temveč solidarnost, razumevanje in spoštovanje. Zato si v vlogi poslanca prizadevam za povezljivo družbo, v kateri bo vsak njen posameznik in družbena skupina imel oziroma imela priložnost prispevati k skupni blaginji. Le skupna blaginja namreč omogoča dobrobiti in zadovoljno življenje vsem družbenim skupinam in posameznikom.

Iščite po celotni spletni strani: