Kranj 1
Andreja Kert
AndrejaKert
AndrejaKert

Vse svoje življenje živim v Kranju; tu sem se šolala in si ustvarila dom in družino. Sem mati treh odraslih hčera in ponosna babica petih vnukov, po izobrazbi pa univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.

Svojo poklicno pot sem začela v Kranju v takratni Ljubljanski banki – v pravni službi tedanje Ljubljanske banke, danes Gorenjske banke, in nato na Občini Tržič. Poklicno pot sem nadaljevala v Državnem zboru in na vodilnih delovnih mestih na različnih ministrstvih. Vodila sem upravo Univerze v Ljubljani, Službo za evropsko kohezijsko politiko in zasebni visokošolski zavod. Bogate izkušnje s področij vodenja projektov, vodenja zaposlenih, delovanja javnih ustanov in javnega ter evropskega financiranja, razvoja novih poslovnih tipov in modelov trenutno uporabljam tudi v mandatu v mestnem svetu Mestne občine Kranj. Tam se kot samostojna svetnica zavzemam za enakomeren razvoj celotne mestne občine in podporo gospodarstvu za dobre razvojne pogoje.

Svoje napore in energijo želim usmeriti v ponoven zagon delovanja pravne in varne države, ki ima v ospredju kvaliteto življenja vseh nas brez razlikovanj in diskreditacij. Prizadevam si za socialno pravično, solidarno, svobodno in odprto družbo, ker se zavedam, da brez teh družbenih temeljev ni mogoče zaustaviti razkroja pravne države in okrepiti zaupanja vanjo. Slovenijo bomo skupaj pripravili na podnebne spremembe in sprejeli učinkovite in pravične ukrepe za učinkovit zeleni energetski prehod.

Zavedam se, da moramo okrepiti zavezanost temeljnim vrednotam EU in s tem podpirati močno ter enotno Evropsko unijo. Zavezujem se, da se bom neomajno borila za krepitev integritete v javnem sektorju in med nosilci oblasti ter za zagotovitev učinkovitega odkrivanja in pregona korupcije.

Profili na družbenih omrežjih:

Iščite po celotni spletni strani: