VE

Volilna enota V

VO

Volilni okraj Žalec 1

Poslanska pisarna

Grajski trg 1, Polzela

Rodil sem se v Celju, odraščal pa v Ločici ob Savinji. Leta 2013 sem diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, na smeri močnostna elektrotehnika. Po študiju sem se zaposlil v elektrogospodarstvu in spoznal delo velikih energetskih podjetjih. Tako sem se v drugi polovici leta 2015 zaposlil pri podjetju Elektro Energija, leta 2017 pa pri podjetju GEN-I. Prijatelji mi pravijo, da sem načelen, lojalen, vztrajen, zanesljiv, skromen in dobrosrčen. Družina je zame na prvem mestu. Svojim otrokom bi želel zagotoviti prijetno družbeno klimo, zato sem se tudi odločil sodelovati pri Gibanju Svoboda. 

Predvsem si prizadevam za vzpostavitev spoštljivejšega dialoga politikov z mediji, organi in državljani, za dostojne zaposlitve in pokojnine ter za gradnjo stanovanj za mlade družine.

Kot poslanec predsedujem preiskovalni komisiji o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. Poleg tega sem  član odborov za gospodarstvo, za infrastrukturo, okolje in prostor, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za obrambo. Prav tako sem član delegacije državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO ter član državnozborske delegacije za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). 

Predvsem si prizadevam za vzpostavitev spoštljivejšega dialoga politikov z mediji, organi in državljani, za dostojne zaposlitve in pokojnine ter za gradnjo stanovanj za mlade družine. Borim se proti sovražnemu govoru in proti podajanju lažnih informacij.

Sledi mi