Žalec 1
Aleš Rezar
AlesRezar
AlesRezar

Rodil sem se v Celju, odraščal pa v Ločici ob Savinji. Leta 2013 sem diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, na smeri močnostna elektrotehnika. Po študiju sem se zaposlil v elektrogospodarstvu in spoznal delo velikih energetskih podjetjih. Tako sem se v drugi polovici leta 2015 zaposlil pri podjetju Elektro Energija, leta 2017 pa pri podjetju GEN-I.

Prijatelji mi pravijo, da sem načelen, lojalen, vztrajen, zanesljiv, skromen in dobrosrčen. Družina je zame na prvem mestu in svojim otrokom bi želel zagotoviti prijetno družbeno klimo, zato sem se tudi odločil sodelovati pri Gibanju Svoboda. Kot poslanec sem član odborov za evropske zadeve, za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in za obrambo. Sem tudi podpredsednik odbora za gospodarstvo, član delegacije državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO in član državnozborske delegaciije za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Predvsem si prizadevam za vzpostavitev spoštljivejšega dialoga na ravni politikov z mediji, organi in državljani, za dostojne zaposlitve in pokojnine ter za gradnjo stanovanj za mlade družine. Borim se proti sovražnemu govoru in proti podajanju lažnih informacij.

Profili na družbenih omrežjih:

Iščite po celotni spletni strani: