Paralelni SDS-ov visokošolski in znanstveno-raziskovalni sistem na državnih jaslih

GibanjeSvoboda_modra

Začelo se je s sprejemanjem protikoronske zakonodaje (PKP6), ko je vladajoča koalicija visokošolskim zavodom želela podaljšati obdobje, v katerem bi morali že obstoječi zavodi izpolniti strožje pogoje za njihov obstoj. Ustavno sodišče je to arbitrarno odločitev najprej zadržalo do dokončne odločitve, nato pa v celoti razveljavilo. Sprejem takšne zakonske določbe je bilo darilo zasebnim visokošolskim zavodom, ustanovljenih in delujočih pod patronažo kadrov SDS.

Nadaljevalo se je z razpisom za podelitev koncesij za izvajanje študijskih programov na zasebnih visokošolskih zavodih. Nagrade v obliki koncesij so ponovno dobili na tistih zasebnih fakultetah, ki jih vodijo kadri SDS. Računsko sodišče je že pred leti pozvalo k zakonodajni reviziji podeljevanja koncesij v visokem šolstvu.

V vmesnem času se je visoka šola GRM Novo mesto preoblikovala iz zasebne v javno, Borut Rončevič pa pospešeno gradi svoj fakultetni imperij z namenom ustanovitve četrte javne univerze v Novem mestu. Pri resornem ministrstvu je namreč njegova alma mater Fakulteta za informacijske študije že sprožila postopek za združitev s samostojnima visokošolskima zavodoma: z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM, ki je danes že javni zavod, in s Fakulteto za industrijski inženiring. S priključitvijo obeh zasebnih zavodov bi FIŠ predvidoma izpolnil zakonsko določene pogoje za ustanovitev univerze. Borut Rončevič je ne dolgo nazaj dejal, da nimajo močne želje, da bi naredili inštitucije, ki bi bile odvisne od državnega proračuna. Vlada je v vmesnem času ustanovila javni raziskovalni zavod oziroma Rudolfovo Znanstveno-tehnološko središče v Novem mestu, nekaj dni nazaj pa je na čelo tega zavoda imenovala ravno gospoda Rončeviča.

Strokovna javnost je do te poteze seveda kritična, saj naj bi šlo za nerazvojno, nepremišljeno in nesmiselno odločitev, ki ne naslavlja aktualnih družbenih izzivov. Vse kar naslavlja, je poskus izgradnje vzporednega visokošolskega in znanstveno-raziskovalnega sistema SDS in pripojitev na državne jasli. Vmes je bil sprejet tudi Zakon o Pomursko-znanstveni akademiji, katerega cilj je konkretno napajanje političnih funkcionarjev še ene koalicijske stranke. Da niti ne govorimo o nezakonitem odstavljanju članov upravnega odbora Agencije za raziskovalno dejavnost.

Vse opisano in našteto je modus operandi vladajoče koalicije pod taktirko SDS na področju visokega šolstva in znanosti. V ozadju najbrž ni nič drugega kot pridobitev vpliva na oblikovanje visokošolske in raziskovalne politike in zasedanje mest v strateških telesih, kot so Rektorska konferenca, svet Nakvis, organi Agencije za raziskovalno dejavnost, Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in tako naprej.

To nikakor ni korak naprej k zagovarjanju vrednot univerzalne znanosti v naši državi, je pa korak naprej k izgradnji politično motiviranega paralelnega visokošolskega in znanstveno-raziskovalnega sistema SDS, ki se bo lahko napajal iz državnega proračuna.

Deli objavo na socialnih medijih

Ne zamujajte, naročite se na e-novice

Sem in tja te bomo obveščali o pomembnejših dogodkih, akcijah in dosežkih. Nobenega smetenja, obljubimo!