Osebni zapis

Verjeti je treba v boljši, zeleni jutri
Author picture

Nataša Avšič Bogovič

Author picture

Nataša Avšič Bogovič

11.01.2024

Prvi delovni dan novega leta 2024 je stranka NSi v Državni zbor vložila zahtevo za sklic izredne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, katerega predsednica sem, in sicer z naslovom ”Ustavimo norosti zelenega prehoda”.

Nabiranje političnih točk z zavajanjem o zelenem prehodu je nedopustno

Jasno je, da je edini cilj NSi in njihove zahteve za sejo razburjanje in strašenje ljudi, z manipulacijami o tem, kako negativen naj bi bil zeleni prehod za denarnice ljudi. S tem pa želijo seveda pridobivati politične točke za bližajoče se evropske volitve. Prikazovanje zelenega prehoda kot nekaj slabega in nepotrebnega, kar nas bo, razen elit, precej drago stalo, ni nič drugega kot zavajanje, saj to preprosto ne drži.

Vlada dr. Roberta Goloba skrbi predvsem za ljudi, za naše kakovostnejše in bolj zdravo življenje, za trajnost – da bomo prihodnjim generacijam pustili vsaj približno takšno okolje, kakršnega imamo, in takšen zrak, kot ga trenutno še dihamo, a žal tudi ne več povsod. In tukaj ne bomo ščitili plinske industrije, prav tako se ne bomo ustrašili nazadnjaške desne politike v Evropi, ki je že začela z manipulacijo volilnega telesa pred evropskimi volitvami in strašenjem pred zelenim prehodom.

Desna politika zeleni prehod tako že nekaj časa označuje za veliko nevarnost gospodarstvu, ki naj bi zaradi tega postajalo nekonkurenčno. Straši tudi ljudi, kako drag bo zanje zeleni prehod. Ob tem pa pozablja, da gospodarstvo, ki se ne bo razogljičilo, čez nekaj let, ne bo več konkurenčno. Še več, majhna gospodarstva podnebne spremembe še posebej prizadenejo, kar so pokazale lanskoletne poplave, gospodarsko in drugo škodo pa štejemo v več milijardah evrov. In res prehitro smo pozabili, kako težko je bilo ljudi sprva prepričati, da na radiatorje v blokih vgradijo delilnike za toploto, ki merijo dejansko porabo energije za ogrevanje po stanovanjih, že kmalu pa je postalo jasno, da je ukrep zaradi manjše porabe energije prinesel znatne prihranke in odgovornejše ravnanje. Nič več ni nepotrebnega celodnevnega puščanja odprtih oken v blokih, ljudje stanovanja zračijo na učinkovit način. In poraba energije za ogrevanje v večstanovanjski objektih se je v povprečju zmanjšala vsaj za 30 odstotkov pa tudi zrak v urbanih središčih se je izboljšal.

V Svobodi nam je mar za ljudi, njihovo zdravje in prihodnje generacije

Dokaz, da vlada dr. Roberta Goloba res skrbi za ljudi, je tudi dejstvo, da je Slovenija ena izmed redkih članic EU, ki ji je uspelo sprejeti uredbo in akcijski program o energetski revščini. Ta dva akta bosta pomembno prispevala k reševanju posledic energetske draginje, saj neposredno in s spodbudami naslavljata energetsko revna gospodinjstva. Po trenutni oceni je v Sloveniji približno 250.000 ljudi uvrščenih pod prag energetske revščine in so tako lahko upravičeni tudi do subvencij za spremembo načina ogrevanja. Država bo pomagala pri blaženju energetske draginje, ki v prvi vrsti izvira iz rabe fosilnih goriv, in to izdatno finančno že podpira. Verjeti je treba v boljši, zeleni jutri – z mislijo in pogledom na naše otroke, vnuke in na to, kak svet jim želimo zapustiti.

In žal NSi trenutno sploh ne skrbi, kaj bo z našim planetom, kako poskrbeti, da bo za nami vsaj še kakšna generacija lahko dihala svež, neoporečen zrak in živela v sožitju z naravo, njim je zelo očitno pomemben zgolj in samo volilni rezultat. In z zahtevo za sklic te seje, v kateri je navedenih kup laži, podtikanj, pretiravanj in zavajanj o ukrepih zelenega prehoda, to tudi jasno sporočajo.

V Gibanju Svoboda, kjer nam je mar za ljudi in njihovo zdravje, se zavedamo potrebe  po razogljičenju do leta 2050. Zato nikakor ne razumemo, kako je zeleni prehod in tudi bodoča energetska politika, ki deloma nastaja z novim energetskim zakonom, sploh lahko stvar nabiranja političnih točk. Prepričani smo – in zato je tudi naša politika precej zeleno in trajnostno naravnana –, da je razogljičenje tako znanstveno kot strokovno vprašanje, pomembno za dobrobit celotne družbe. Razogljičenje ne sme biti stvar desne ali leve politike, razogljičenje mora postati del celotne družbe. Zdravje ljudi ni niti leva niti desna vrednota, prav tako tudi ne trajnostni in zeleni prehod.

V zahtevi NSi pravi, da EU lahko izvede zeleni prehod samo, če zagotovi dovolj čiste električne energije. In pri tem se z njimi strinjam. Vsi ukrepi vlade dr. Roberta Goloba gredo prav v to smer. Še kako se zavedamo, da brez jedrske energije to ni mogoče, zato podpiramo gradnjo nove jedrske elektrarne. Ker potrebujemo pametno kombinacijo jedrske energije in energije iz obnovljivih virov. Da ta vlada ni za jedrsko energijo, kar trdi opozicija, je spet čista laž. Ta vlada se še kako zaveda, da v Sloveniji potrebujemo varen energetski miks, tako z vidika samooskrbe kot z vidika okoljske sprejemljivosti, za vlado je bil na začetku vprašljiv le še način vodenja projekta, a je tudi ta izziv uspešno naslovila. Projekt JEK2 se s to vlado končno premika, nadaljuje v pravi smeri. In v tej vladi je predsednik dr. Robert Golob zaposlil državnega sekretarja, katerega prioritetni cilj je ta projekt speljati. Ne sme se nam zgoditi še en TEŠ6, kjer je tudi povsem jasno, kdo je sodeloval in kdo si je delil kolač. V tej kraji davkoplačevalskega denarja Svoboda ni sodelovala.

Odgovor na laži, podtikanja in zavajanja

Zdaj pa še h konkretnim lažem, ki smo jih v teh dneh zasledili v medijih in strašenju ljudi s prepovedjo uporabe lesne biomase za ogrevanje prostorov in ukinjanjem distribucije in dobave plina za ogrevanje.

Za začetek poglejmo v preteklost, v zadnjo vlado Janeza Janše, v kateri je bil Jernej Vrtovec, danes poslanec NSi, minister za infrastrukturo, ki je sprejel prepoved vgradnje kotlov na kurilno olje. Jernej Vrtovec, nekdanji minister, je sprejel tudi zakon, ki narekuje, da morajo biti vse nove zgradbe skoraj nič energijske in če želijo ta cilj dosegati, ne morejo uporabljati fosilnih virov. Z novim energetskim zakonom tako naša vlada samo nadaljuje začrtano pot zelenega prehoda. No, nekdanji minister Vrtovec je vsaj takrat, ko je bil minister, vedel, kako potreben je zeleni prehod in je nekaj ukrepov celo sprejel. Čeprav so se – roko na srce – v takratni vladi ukvarjali predvsem s covidom in ga zlorabljali kot izgovor za razmetavanje denarja.

Torej že nekdanji minister je v času prejšnje vlade za vse novogradnje prepovedal kotle za kurilno olje. Novost, ki se uvaja sedaj, pa je prepoved vgradnje plinskih kotlov v novogradnje in možno omejevanje uporabe lesne biomase za ogrevanje, če gre za novogradnjo v strnjenih naseljih, če gre za individualno kurišče in če gre za primarni način ogrevanja, če se bodo za ta ukrep odločile lokalne skupnosti na podlagi kriterijev, ki sledijo skrbi za ohranjanje okolja. Še kako pa se spodbuja daljinsko centralno ogrevanje na lesno biomaso v strnjenih naseljih, pri tem obstajajo visoke subvencije za prehod na lesno biomaso v daljinskih sistemih. Glede obstoječih zgradb ostane tako na podeželju kot v strnjenih naseljih vse enako kot do sedaj, torej bo ogrevanje z lesno biomaso možno, saj je jasno, da gre pri lesu za naš naravni vir in da je Slovenija po gozdnih površinah na tretjem mestu v EU.

Če pa se bodo ljudje odločali za prenovo starejših zgradb, za katere bodo ob prenovi potrebovali gradbeno dovoljenje, več ne bodo mogli vgraditi kotla za kurilno olje, peči na plin, v strnjenih naseljih pa, če se bodo za takšen ukrep odločile lokalne skupnosti, ne bo mogoče ogrevanje na lesno biomaso. Izven strnjenih naselij omejitev na lesno biomaso ne bo.

In še vprašanje povezano s plinskimi koncesijami in potekom. Novost je, da se nove koncesije več ne bodo podeljevale, razen izjemoma, če imajo to občine načrtovano v lokalnem energetskem konceptu in da imajo obnovljiv plin. Če koncesija poteče, jih bo ob izpolnjenih pogojih možno podaljšati. In ti pogoji so v zakonu tako široko zapisani, da imetniki koncesije pri podaljšanju ne bodo imeli težav.

Ob koncu svojega razmišljanja lahko žal le ugotovim, da opozicija ne bo izbirala načinov strašenja ljudi in gospodarstvenikov,  nasprotovali bodo vsakemu premiku na bolje, izbirali bodo vse možne načine za ustavljanje zakonodajnih rešitev, kar so z grožnjo po referendumu že začeli. Mi pa bomo sledili sprejemanju takšnih ukrepov za zeleni prehod, ki bodo konsistentni, jasni in ob finančnih podporah, ki jih mora zagotoviti država, tudi izvedljivi. To je edina pot, da poskrbimo za zdravje prebivalk in prebivalcev in da ohranimo naš planet. Oblikovati in živeti je potrebno brezogljično prihodnost, zato da obvarujemo naš planet.

Deli objavo:

Osebni zapisi

Iščite po celotni spletni strani: