Osebni zapis

Ublažili smo posledice energetske draginje
Author picture

Tomaž Lah

Author picture

Tomaž Lah

17.12.2022

Nahajamo se v času globalne energetske krize, posledica so visoke cene energentov in tudi težave z njihovo dobavo. Slovenska vlada se na krizo sprotno odziva in v največji možni meri izvaja potrebne protidraginjske in protikrizne ukrepe. Številni ukrepi veljajo za vse državljane, njihov učinek pa lahko zelo neposredno čutimo slovenski odjemalci, saj so cene energentov kljub krizi nizke.

Tako na primer regulirane cene naftnih derivatov pomenijo, da imamo v Sloveniji najcenejše gorivo v primerjavi z vsemi sosednjimi državami. Znižan DDV za energente, znižane trošarine, znižanje prispevkov in regulirana cena električne energije ter zemeljskega plina za vse gospodinjske in male poslovne odjemalce pa pomenijo, da imamo od 1. septembra letos do konca avgusta naslednje leto zagotovljeno nizko ceno elektrike in plina. Omejene so tudi cene daljinskega ogrevanja, kar je v ogrevalni sezoni, sredi katere smo, še posebej pomembno. Subvencioniran je tudi nakup lesnih peletov. Brez vseh teh sprejetih ukrepov bi bile naše položnice za električno energijo, plin ali ogrevanje kar nekajkrat višje.

Doslej sprejeti vladni ukrepi za blaženje draginje so med seboj povezani in vzdržni, predvsem zato, ker razvoja dogodkov oziroma poteka energetske krize ne moremo predvideti na daljši rok. Državni zbor je sprejel vse potrebne energetske krizne zakone, ki vladi omogočajo ukrepanje v primeru posebnih razmer pri oskrbi z energenti kot so pomanjkanje, doseganje obveznih prihrankov energije (15 % manjša poraba zemeljskega plina in 5 % manjša poraba električne energije) pa tudi pospešeno izkoriščanje drugih, predvsem obnovljivih  virov ter učinkovito rabo energije v prihodnje, saj bomo le tako lahko na daljši rok premagali energetsko krizo.

Za reševanje krize, ki ima globalne razsežnosti, so potrebni tudi skupni ukrepi EU. Slovenija se v reševanje krize na mednarodni ravni aktivno vključuje. Lahko bi rekli, da je na tem področju celo med vodilnimi, saj je Evropski komisiji predlagala kar nekaj ukrepov. Izkušnje našega predsednika vlade in ekipe Gibanja Svoboda na področju energetike so se pokazale kot izjemno dragocene ne samo za Slovenijo, temveč tudi za Evropo.

Deli objavo:

Osebni zapisi

Iščite po celotni spletni strani: