Osebni zapis

Regijski park Pohorje postaja novo zavarovano območje v Sloveniji
Author picture

Rastislav Vrečko

Author picture

Rastislav Vrečko

06.02.2024

Vlada z Uredbo o Regijskem parku Pohorje spodbuja razvojne možnosti prebivalstva na tem območju in hkrati varuje in ohranja krajinsko pestrost in značilnosti krajine, biotsko raznovrstnost ter ugodno stanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na območjih Evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.  Soustanovitelji Regijskega parka Pohorje so Vlada Republike Slovenije in šest občin: Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica, kar pomeni, da morajo pred začetkom veljave akta o zavarovanju tega območja akt potrditi tudi pristojni organi omenjenih občin.

To, da je Pohorje zavarovano, je pomembno zaradi splošne želje lokalnih prebivalcev in nasploh Slovenije, da se Pohorje zaščiti, da se ohrani zanamcem. Ta prizadevanja imajo že kar dolgo zgodovino, saj so lokalne skupnosti zaradi raznih divjih voženj v naravi in divjega turizma, dale pobudo za zaščito območja. Preko lokalnih planinskih društev so se obrnile tudi na planinsko zvezo, kjer smo bili aktivni že pred tem, predvsem naravovarstveni odsek. Želeli smo sledili zgledu,  ureditvam, ki jih že poznamo v Sloveniji, saj imamo kar nekaj takih regijskih parkov – Notranjski regijski park, Kozjanski regijski park in najbolj znan, Regijski park Škocjanske jame. Kot poslanec sem se še bolj angažiral ter k sodelovanju privabil kolege iz Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Maribor in kolege s Koroške. Seveda je bilo kar precej dogovarjanja, sodelovanja, medresorskega usklajevanja, vendar smo po letu in pol s skupnimi močmi uspeli.

Deli objavo:

Osebni zapisi

Iščite po celotni spletni strani: