Osebni zapis

Poslanica mag. Urške Klakočar ob dnevu upora proti okupatorju
27.04.2023

Spoštovane in spoštovani!

Dan upora proti okupatorju je praznik temeljnih vrednot svobode, poguma, kulture in tudi narodove iznajdljivosti. V našem času te vrednote dojemamo kot normalne, kot samoumevne, čeprav so bile še nedolgo nazaj vnovič na preizkušnji. Prav je, da se spominjamo, da nam današnja normalnost ni bila dana brez boja in žrtvovanja in da se zavedamo, da smo vsi odgovorni za ubranitev vrednot, ki so nam blizu in nam zagotavljajo prihodnost.

Na dan upora proti okupatorju razmišljamo o pomenu tega upora za naš narod, pomembnosti takratnega trenutka za našo sedanjost in našo prihodnost. V obdobju, ko je svet zajela brutalna druga svetovna vojna, združevanje Slovenije še ni bilo končano. Slovenski narod je takrat še vedno živel v prepričanju svoje majhnosti, lastne predstave o svoji nepomembnosti in nepripravljen sprejemati velike odločitve.

Odločitev za upor proti okupaciji je bila zato največja odločitev tistega časa in je zahtevala prelom s preteklostjo. Zahtevala je jasno opredelitev do narodnega obstoja in do tega, da narod vzame usodo v svoje roke. Še več, zahtevala je, da se ta preskok doseže z oboroženim bojem, z bojem proti veliko večji vojaški sili in proti brezobzirni totalitarni ideologiji fašizma in nacizma. Odločitev za upor je zahtevala veliko junaštvo. Narod si bo pisal sodbo sam! Ta Cankarjeva misel je dobila z uporom proti okupatorju novo in usodno pomembno vsebino.

Lastna zgodovina nas venomer opominja na potrebno budnost. Ne smemo se slepiti, da se zgodovina ne more ponoviti, saj prav danes nedaleč od nas ječijo razgrete topovske cevi, ki neusmiljeno poustvarjajo že videne strahote. Kot je pomembno lastno zavedanje tako pomembna so tudi zavezništva za mir. So dogodki iz zgodovine, ki z današnje perspektive kažejo, kako pomembno je, da imamo jasna stališča do odklonov, ki vodijo k oboroženim konfliktom, ki z močjo današnjega orožja lahko v hipu končajo civilizacijo ne le enega naroda, ampak celotnega človeštva.

Zavedanje o pomenu zgodovinskih dejstev je še posebej pomembno pri aktivnem sodelovanju v procesih zagotavljanja miru. Slovenke in Slovenci nismo več majhen, nepomemben narod nekje na sredini konfliktov velikih sil. Smo slišani in toliko pomembni, kolikor smo jasni v svojih stališčih in prizadevanjih na diplomatskih parketih po svetu. Prav to zavedanje nam daje samozavest, da se vključujemo v procese zagotavljanja svetovnega miru in nadaljevanja po poti, ki so nam jo s premnogimi žrtvami in velikimi odločitvami tlakovali naši predniki.

Spoštovane Slovenke in spoštovani Slovenci!

Ob dnevu upora proti okupatorju želim, da ohranjamo pogum in odločenost naših prednikov za zaščito vrednot, ki jih danes živimo in nam zagotavljajo demokratično, svobodno družbo. In čeprav se nam včasih zdi, da smo na vrhu, saj kot narod še nikoli nismo dosegli toliko, kot prav v času svoje samostojnosti, se moramo zavedati, da nas v prihodnosti čakajo težke preizkušnje.

Naša skupna in edina država še ni zgled pravne in socialne države. Trajno moramo ustaviti procese, ki vse večje število ljudi potiskajo pod prag revščine. Naše narodno bogastvo moramo povečati z večjo dodano vrednostjo. Naš razvoj moramo še bolj opreti na lastno znanje, ki nam ga ne manjka, podjetnost in ustvarjalnost pa z veliko mero samozavesti negovati iz dneva v dan. V naših primerjavah z drugimi narodi moramo biti bolj samokritični in manj samozadovoljni. Kot je bil potreben pogum naših prednikov, tako bo potreben naš pogum za napredek in zagotavljanje miru. Želimo si, da bi bili vredni spomina na žrtve in veličino narodnoosvobodilnega boja. Zato bomo uresničevali njihovo izročilo, ki se zrcali v vrednotah svobode, kulture, poguma in tudi nam lastne iznajdljivosti. Samozavest in znanje imamo. Dodati moramo le iskreno željo za skupno prizadevanje.

Želim vam prijeten prazničen dan.

Deli objavo:

Osebni zapisi

Iščite po celotni spletni strani: