Osebni zapis

Javni odgovor na javno pismo
Author picture

Emilija Stojmenova Duh

Author picture

Emilija Stojmenova Duh

18.12.2023

V svoji objavi z naslovom »Pečečnik z učno uro ministrici Stojmenovi Duh«, spletni portal Žurnal24 povzema odprto pismo, s katerim se je name obrnil predsednik Sbc Kluba Slovenskih Podjetnikov, gospod Joc Pečečnik. Njegovo pismo, poslano v fizični obliki po pošti, sem danes prejela tudi na službeni naslov. Ker močno verjamem v komunikacijo in transparentnost, tudi sama odgovarjam z odprtim pismom. 

Začela bi z naslovom. Učna ura. Zame, pa ne samo kot ministrico in izredno profesorico na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ampak tudi osebno, sta znanje in učenje temeljni vrednoti. Verjamem, da se vse življenje učimo in da je deljenje znanja, t. i. učne ure, zelo dobrodošlo in izjemno koristno. Ne počutim se niti malo užaljeno, če mi kdo svetuje ali pomaga. Prav nasprotno. 

Ker pa sem opazila, da ima gospod Pečečnik pomanjkljive informacije o stanju digitalizacije v naši državi, želim tudi sama pomagati in deliti nekaj podatkov, da bosta tako on sam kot tudi slovenska javnost karseda dobro obveščena. 

V svojem pismu gospod Pečečnik omenja enotno uporabniško izkušnjo. Slovenija že ima vzpostavljeno enotno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, ki jo državni organi in prebivalci uporabljajo. Skupno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo je vzpostavila leta 2016 v obliki državnega računalniškega oblaka. Državni računalniški oblak je enotna platforma, na kateri se obdelujejo in shranjujejo osebni in drugi podatki ter informacije, ki jih zaposleni v državni upravi potrebujejo za svoje delo, prebivalci pa preko enotne platforme lahko dostopajo do storitev, ki jih ponuja država. Skupna storitvena platforma omogoča dostopnost javnih storitev prebivalkam in prebivalcem. 

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo se strinjamo, da sta za uporabnike zelo pomembna enoten dostop do digitalnih storitev in tudi enoten način prijave. Zelo pomembno je tudi, da pri vseh javnih storitvah obstaja možnost uporabe digitalnega kanala, razen tam, kjer to preprečujejo upravičeni vsebinski razlogi (npr. zajem biometričnih podatkov pri osebni izkaznici in potnem listu). To usmeritev smo zapisali tudi v Strategiji digitalnih storitev 2030, ki smo jo uskladili s širokim krogom deležnikov v javni upravi in tudi širše. Sprejeta je bila decembra lani. V omenjeni strategiji imamo izpostavljen poseben cilj: »Vse ključne javne storitve bodo dostopne digitalno«, pri čemer sledimo konceptu »najprej digitalno« in ne »samo digitalno«, tako da so javne storitve zagotovljene tudi tistim, ki ne morejo ali nočejo uporabljati digitalnega kanala. Glede poenotenja dostopa do digitalnih javnih storitev je v strategiji tudi posebej izpostavljen cilj »Poenotenje dostopa do digitalnih storitev«. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost že izvajajmo aktivnosti v smeri postopnega poenotenja, predvsem z vidika končnih uporabnikov, s standardizacijo grafičnih elementov, gradnikov in funkcionalnosti. 

Enoten način prijave pa že danes omogoča storitev SI-PASS, ki podpira različne možnosti avtentikacije – elektronska osebna izkaznica, SMS avtentikacija, kvalificirana digitalna potrdila, prijavo za državljane drugih EU držav. Vsi informacijski sistemi, ki to storitev uporabljajo, imajo za svoje uporabnike zagotovljeno enotno uporabniško izkušnjo. V smeri poenotenja digitalnih javnih storitev bomo na ministrstvu vsekakor pospešeno nadaljevali z aktivnostmi. 

Naj spomnimo, da smo v preteklih letih že temeljito prenovili in poenotili spletno podobo državnih organov z osrednjim spletnim mestom https://www.gov.si in enotnimi standardi spletnih mest državne uprave. 

Enotnost storitev za državljane že danes zagotavlja državni portal eUprava, ki vsebuje veliko digitalnih storitev različnih ponudnikov in se je med preteklo pandemijo odlično izkazal kot učinkovit kanal za dostop do javnih storitev v okoliščinah, ko fizičen dostop ni bil možen: https://e-uprava.gov.si/si/aktualno/statistika-uporabe.html. 

Enotnost storitev za poslovne subjekte zagotavlja portal SPOT, ki je bil v preteklih letih tudi temeljito prenovljen in nudi informacije o poslovanju in elektronske postopke za lažje in hitrejše poslovanje z državo. Tudi uporaba tega portala narašča iz leta v leto, prav tako pa raste nabor objavljenih postopkov, ki prinašajo prihranke tako uporabnikom kot tudi ponudnikom storitev: https://spot.gov.si/…/o-por…/portal-spot-skozi-stevilke/. 

Kot zanimivost, v letu 2022 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.855.916 vlog. Od tega je bilo prek portala oddanih 1.426.834 vlog, prek spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik za nadomestila e-BOL in e-NDM), pa je bilo oddanih 1.249.770 vlog.  

V svojem pismu gospod Pečečnik veliko piše tudi o izobraževanju in spremembi šolskih kurikulumov. Obljubljam, da bom njegove predloge prenesla kolegu ministru dr. Feldi, saj vsebina šolskih kurikulumov ne sodi v področje dela Ministrstva za digitalno preobrazbo, temveč Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. 

Gospod Pečečnik v nadaljevanju piše, da smo med izvajalce izobraževanj razdelili 37 milijonov evrov. Gre za napačno številko. V letu 2023 smo za digitalno opismenjevanje otrok in mladih predvideli 1,034 milijona evrov, za digitalno opismenjevanje odraslih 5,9 milijona evrov, skupaj z ostalimi projekti digitalnega opismenjevanja (Digi info točke, Prekvalifikacija žensk v IKT, Mobilni heroji) to znese dobrih 10 milijonov evrov. S pomočjo vseh naštetih ukrepov smo tako poskrbeli za digitalno pismenost preko 30 tisoč prebivalcev. 

Glede neformalnih izobraževanj gospod Pečečnik predlaga, naj se ustavijo vse subvencije in razpisi države izvajalcem znanja, hkrati pa naj se prebivalcem omogoči prijava na brezplačna izobraževanja in tečaje. Želim pojasniti, da je brezplačna prijava na izobraževanja oziroma tečaje prebivalcem že omogočena, res pa so izvajalci za to sofinancirani iz državnega proračuna. V tem kontekstu država vlaga sredstva, da prebivalcem omogoči nova znanja in spretnosti in posledično boljšo kakovost življenja, podjetjem pa kadre z ustreznimi znanji in spretnostmi. Na ministrstvu nimamo ne moči ne interesa, da bi kogarkoli prisilili, da dela brez plačila in tako brezplačno izvaja usposabljanja. Tudi sicer menimo, da si pošteno delo zasluži pošteno plačilo. V takšno podjetništvo verjamemo in ga spodbujamo. Če pa se na ministrstvu motimo in so člani Kluba slovenskih podjetnikov pripravljeni izvajati brezplačna usposabljanja za prebivalke in prebivalce, priznamo zmoto in prisluhnemo vašim predlogom. Sredstva, ki jih namenjamo za usposabljanja, pa namenimo za kaj drugega – recimo za gigabitno infrastrukturo. 

In ko smo že pri elektronskih komunikacijah, bi želela deliti še nekaj podatkov. V Sloveniji ima 76 odstotkov gospodinjstev optiko, medtem ko je povprečje na nivoju EU 56 odstotkov. Prav tako ima 76 odstotkov gospodinjstev visokozmogljivo omrežje; v EU je takih gospodinjstev 73 odstotkov. V Sloveniji je stanje povezljivosti slabše na ruralnih območjih, zato z javnimi sredstvi sofinanciramo gradnjo širokopasovnega omrežja povsod, kjer ni ustreznega omrežja. Za 5G je dodeljenega že 98 odstotkov celotnega harmoniziranega radiofrekvenčnega spektra, povprečje v EU je 68 odstotkov. 

Več o tem, kaj vse počnemo na področju digitalizacije v Sloveniji, lahko izveste na kateri koli digi info točki, ki jih najdete na 222 lokacij po celi državi. Projekt koordinira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, njihovi svetovalci vam bodo pomagali tudi pri praktični uporabi digitalnih javnih storitev, ki jih je trenutno že več kot 450.  

Gospoda Pečečnika sem srečala samo enkrat, in sicer kmalu potem, ko je predsednik vlade javnosti razkril, da sem kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo. Takrat mi je dejal, da se bo oglasil na sestanku, da se bomo pogovorili, kaj lahko naredimo dobrega za Slovenijo. Žal z njegove strani nikoli ni prišlo do pobude za sestanek. Očitno ni bilo časa. Razumem. Večkrat poslušam, da gospodarstveniki nimajo časa. Škoda. Namreč tak sestanek vzame bistveno manj časa kot pisanje dolgih pisem za medije. Poleg tega so sestanki bistveno bolj učinkoviti in ob takšnih priložnostih se dejansko lahko kaj dogovorimo. Nekaj koristnega za prebivalke in prebivalce. Sicer človek dobi občutek, da želi kdo zgolj medijsko pozornost. Vaš seznam možnih ukrepov, ki ga obljubljate v pismu, pričakujem z veseljem. 

Deli objavo:

Osebni zapisi

Iščite po celotni spletni strani: