Občina Zagorje ob Savi
ZagorjeObSavi_final
SVOBODA ZA ZAGORJE OB SAVI
 • ZA racionalno upravljanje z občinskimi zemljišči in gradnjo novih stanovanj!
 • ZA neoporečno pitno vodo v vseh gospodinjstvih!
 • ZA brezplačni brezžičen internet v vsej občini!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Preudarno izkoriščanje javnih površin in občinskih zemljišč
  S sprejemanjem ustreznih prostorskih izvedbenih aktov bomo omogočili individualno gradnjo tako na podeželju kot tudi v strnjenih naseljih občine ter gradnjo novih blokovskih stanovanj. S širitvijo tržnice v ostale kraje bomo zagotovili več prostora za kulturne prireditve, hkrati pa razširili dostop do lokalnih pridelkov in izdelkov.
 • Ureditev prometne infrastrukture
  Z ureditvijo obstoječih in gradnjo novih parkirišč bomo olajšali dostop v mesto Zagorje z osebnimi avtomobili.
 • Izgradnja vodohramov v vodovodnem sistemu Strahovlje-Šemnik
  Z investicijo želimo vsem tamkajšnjim prebivalcem zagotoviti dostop do pitne in neoporečne vode.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Janez Vovk
Tadeja Casagrande
Gregor Uranič
Andreja Rostohar Bergant
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

Janez Vovk

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: