Občina Zagorje ob Savi
ZagorjeObSavi_final
SVOBODA ZA ZAGORJE OB SAVI
 • ZA racionalno upravljanje z občinskimi zemljišči in gradnjo novih stanovanj!
 • ZA neoporečno pitno vodo v vseh gospodinjstvih!
 • ZA brezplačni brezžičen internet v vsej občini!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Preudarno izkoriščanje javnih površin in občinskih zemljišč
  S sprejemanjem ustreznih prostorskih izvedbenih aktov bomo omogočili individualno gradnjo tako na podeželju kot tudi v strnjenih naseljih občine ter gradnjo novih blokovskih stanovanj. S širitvijo tržnice v ostale kraje bomo zagotovili več prostora za kulturne prireditve, hkrati pa razširili dostop do lokalnih pridelkov in izdelkov.
 • Ureditev prometne infrastrukture
  Z ureditvijo obstoječih in gradnjo novih parkirišč bomo olajšali dostop v mesto Zagorje z osebnimi avtomobili.
 • Izgradnja vodohramov v vodovodnem sistemu Strahovlje-Šemnik
  Z investicijo želimo vsem tamkajšnjim prebivalcem zagotoviti dostop do pitne in neoporečne vode.

Občinski svetniki

Janez Vovk
Tadeja Casagrande
Gregor Uranič
Andreja Rostohar Bergant

Lokalne predstavnice in predstavniki

Janez Vovk

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: