Občina Vojnik

Kandidatka za županjo

Barbara Leder
Vojnik_final(1)
SVOBODA ZA VOJNIK
 • ZA Vojnik – zeleno, strpno in sodobno občino!
 • ZA kakovostno pitno vodo!
 • ZA optično omrežje z vrhunskim prenosom podatkov!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Evropska sredstva za trajnostno sobivanje z naravo
  V tesnem sodelovanju z Vlado Republike Slovenije bomo zagotovili nepovratna EU sredstva. Z njimi bomo uredili osnovno infrastrukturo, ki bo omogočila tudi manjšo odvisnost od cen tujih energentov ter omejila negativne vplive na okolje.
 • Medobčinsko povezovanje kmetijstva in turizma
  V sodelovanju s sosednjimi občinami bomo podprli ekološki turizem. Z zanimivimi kolesarskimi potmi bomo privabili turiste-kolesarje, občino Vojnik vključili v projekt CELEBUS in širili mrežo KOLESCE. Med turisti in lokalnim prebivalstvom bomo promovirali lokalne pridelke in izdelke.
 • Zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje vseh generacij
  Želimo, da Vojnik ni le spalno naselje. V našo občino bomo vrnili aktivno, družabno življenje. Podprli bomo razvoj kakovostnih prostočasnih vsebin, ki bodo povezale in navdušile različne generacije. Naj Vojnik spet zaživi!
> Preberi več

Kandidatka za županjo

Barbara Leder
Barbara_Leder_GS_corr_03A_1920x1920_02

Po izobrazbi sem magistrica znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved, smer inovacijski management. Znanje sem pod vodstvom odličnih profesorjev pridobila na Univerzi v Mariboru, del študijskih obveznosti dodiplomskega študija podjetništva pa na Danskem. Svoje poslanstvo od letošnje pomladi opravljam kot direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Pred tem sem na skladu že od leta 2008 opravljala najzahtevnejše naloge s področja razvoja in vodenja projektov, ki se financirajo iz sredstev kohezijske politike. 

Sem oseba, ki ji je mar, kaj imajo drugi povedati. Cenim odkritost. Moje stališče do sprememb je pozitivno. Verjamem, da lahko prinesejo velike prednosti. Motivira me neformalno, pozitivno delovno vzdušje. Vselej poskušam vzpostaviti okolje, kjer lahko vsi delajo skupaj za doseganje skupnih ciljev. Dobro se počutim pri timskem delu. Naklonjena sem razvoju, procesnim in produktnim inovacijam, dolgoročnemu načrtovanju za doseganje namenov organizacije, ki jo predstavljam in ki mora prispevati k družbenemu in gospodarskemu razvoju. Kadar se pojavijo težave, se osredotočam na pozitivne strani in verjamem, da se bo našla dobra rešitev. 

V naslednjem mandatu bomo Vojnik spremenili v občino, ki bo v zgled sosednjim, saj bomo vsa vprašanja reševali v dialogu in s spoštovanjem mnenj vseh občanov. Aktivno in s sodelovanjem bomo podpirali lokalno gospodarstvo, ki bo v naslednjih letih zaradi ugodnih pogojev, ki jih bomo zagotovili v občini, naredilo pomemben korak naprej.

Kandidati za občinske svetnike

1.
Dušan Horvat
2.
Leonita Vrečko
3.
Bojan Volavc
4.
Marija Čretnik
5.
Boštjan Milčinović
6.
Tatjana Ravnjak
7.
Gvido Pinter
8.
Tjaša Žerjav
9.
Vili Furlan
1.
Barbara Leder
2.
Mladen Kovačić
3.
Ksenija Kotnik
4.
Matjaž Rebernik
5.
Nina Mlinar
6.
Tomaž Jelen
7.
Saša Gunzek
8.
Gvido Gorenak

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: