Občina Tolmin
Tolmin iz Kobale
SVOBODA ZA TOLMIN
 • ZA dokončanje obvoznic Tolmina, Mosta na Soči in Volč, 4. razvojne osi in boljšo povezavo proti Novi Gorici!
 • ZA prenovljen zdravstveni dom v Tolminu in boljši dostop do zdravstvene oskrbe!
 • ZA gorniško vas v Baški Grapi, medgeneracijski center na Šentviški planoti in center za delo na daljavo!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Posodobitev prometne infrastrukture
  Nadaljevali bomo že začeto delo z Ministrstvom za Infrastrukturo na 4. razvojni osi in povezavi proti Novi Gorici, zaključili izgradnjo obvoznice Tolmin,  nadaljevali posodabljanje ceste po Baški Grapi ter umestitev v prostor in projektiranja obvoznic Most na Soči in Volče. Uredili bomo bohinjsko progo in železniške postaje ob njej, celovito obnovili mostove na Mostu na Soči, Kamnem in pri Volarjah ter uredili kolesarske steze po občini.
 • Reševanje stanovanjske problematike
  V Zalogu, v Žabčah in na Šentviški Gori  bomo gradili nova stanovanja ter omogočili individualno stanovanjsko gradnjo. Za območje Cvetja v Tolminu bomo pripravili program stanovanjske gradnje.
 • Razvoj trajnostnega turizma
  Z ohranjanjem naravne in obnovami kulturne dediščine, ureditvijo kulturne dediščine na Kozlovem robu, ureditvijo javnega potniškega prometa, gradnjo bazena v Tolminu, pripravi razvojnega projekta ureditve Sotočja in območja strelišča nad Žabčami, bomo spodbujali razvoj zelenega turizma

Občinski svetniki

Dijana Škoberne
Ivan Makuc
Bojan Drole

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: