Občina Starše
Starse_final
SVOBODA ZA STARŠE
 • ZA rekonstrukcijo dotrajanih cest in dograditev površin za kolesarje!
 • ZA nov gasilni dom in razširitev industrijske cone Zlatoličje!
 • ZA boljše pogoje za življenje za mlade in starejše!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Obnova in dograditev javne infrastrukture
  Občani potrebujemo varne prometne povezave znotraj in zunaj občine, zato bomo obnovili dotrajane ceste in zgradili nove kolesarske poti. Zgradili bomo nov dom za starejše in oskrbovana stanovanja ter postavili nov gasilski dom v Prepolju.
 • Razvoj gospodarstva in turizma
  S podporami podjetniškim in turističnim dejavnostim bomo zagotovili nova, privlačna delovna mesta. V kombinaciji s stanovanji za mlade družine bo to v občino pritegnilo mlade in povečalo prilive v občinsko blagajno.
 • Kmetijstvo z visoko dodano vrednostjo
  Sodobno, trajnostno usmerjeno kmetijstvo je temelj prehranske samooskrbe in pomemben del turistične ponudbe. Skrbeli bomo za ohranjanje kmetijske krajine in zagotovili sredstva za razvoj dopolnilnih dejavnosti kmetij, usmerjenih v turizem in pridelavo domačih pridelkov oz. izdelkov.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Stanislav Greifoner
Anita Gorinšek
Anej Lukan
Teja Lorger
Ivan Pišek
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Povezane objave

Iščite po celotni spletni strani: