Občina Šoštanj
Sostanj_final(1)
SVOBODA ZA ŠOŠTANJ
 • ZA izgradnjo novih, kakovostnih stanovanj! 
 • ZA gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in zelena delovna mesta!
 • ZA razvoj turistične, športne, kulturne infrastrukture in ponudbe!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Izboljšanje pogojev za kakovostno bivanje
  Zgradili bomo nova stanovanja s poudarkom na udobju za mlade družine. Zagotovili bomo boljšo dostopnost javnih storitev in si prizadevali za ohranjanje naravnega okolja, kar bo omogočilo večjo stopnjo prehranske samooskrbe in bolj kakovostno življenje v občini.
 • Strateški razvoj gospodarstva
  Šoštanj potrebuje in si zasluži gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo. Uredili bomo prometno infrastrukturo, med drugim avtobusno postajo in obvoznico. Naša prioriteta bodo lokacije za obrtno-poslovne cone. S ciljno usmerjenimi finančnimi spodbudami in usposabljanji bomo dali nov zagon tistim, ki v naši občini iščejo poslovno priložnost ali varno zaposlitev.
 • Povezovanje za razvoj Šaleške doline
  Vzpostavili in spodbujali bomo skupno delovanje občin Šaleške doline pri usklajevanju razvojnih strategij in soočanju z največjimi izzivi. Energetska problematika, zelena preobrazba in turistični razvoj so področja, ki presegajo meje posamezne občine.

Občinski svetniki

Damjan Konovšek
Lejla Hasić

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: