Občina Šmartno pri Litiji
SmartnoPriLitiji_final
SVOBODA ZA ŠMARTNO PRI LITIJI
 • ZA lokalno gospodarstvo, kmetijstvo in turizem!
 • ZA infrastrukturo, ki bo omogočala zeleno in prijazno občino!
 • ZA obnovo jedra Šmartnega in drugih krajevnih središč!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Kakovostne prostočasne aktivnosti za vse prebivalce
  S svojo lego v središču Slovenije je naša občina odlična lokacija za bivanje in vožnjo na delo v druge kraje, a ne sme postati le »spalno naselje«. Razviti moramo kakovostne vsebine, ki bodo obogatile delovno aktivne in ostale prebivalce.
 • Sodobna in dovolj velika šola in vrtec
  Zadostne kapacitete v predšolskih in šolskih ustanovah so predpogoj, da lahko mlade družine načrtujejo svojo prihodnost v naši občini. Čim prej moramo zgraditi nov vrtec, povečati šolo in urediti njuno okolico.
 • Strateško voden turistični razvoj
  Izdelali smo strategijo razvoja turizma do leta 2030, ki predvideva povezovanje obstoječih in oblikovanje novih ponudb. Temelji na povezovanju celotne regije, v strategijo pa je vključeno tudi premišljeno črpanje evropskih sredstev.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Manca Mrzelj
2.
Matjaž Grabnar
3.
Saša Škratek
4.
Ivan Avsec
5.
Leopoldina Tomažič
1.
Gašper Ambrož
2.
Klara Zupančič
3.
Martin Gradišek
4.
Simona Paternoster
5.
Milan Izlakar
1.
Janez Peterlin
2.
Nataša Ostrež
3.
Aleš Gabrovec
4.
Lilijana Bučar
5.
Franc Props

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: