Občina Šmartno pri Litiji
SmartnoPriLitiji_final
SVOBODA ZA ŠMARTNO PRI LITIJI
 • ZA lokalno gospodarstvo, kmetijstvo in turizem!
 • ZA infrastrukturo, ki bo omogočala zeleno in prijazno občino!
 • ZA obnovo jedra Šmartnega in drugih krajevnih središč!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Kakovostne prostočasne aktivnosti za vse prebivalce
  S svojo lego v središču Slovenije je naša občina odlična lokacija za bivanje in vožnjo na delo v druge kraje, a ne sme postati le »spalno naselje«. Razviti moramo kakovostne vsebine, ki bodo obogatile delovno aktivne in ostale prebivalce.
 • Sodobna in dovolj velika šola in vrtec
  Zadostne kapacitete v predšolskih in šolskih ustanovah so predpogoj, da lahko mlade družine načrtujejo svojo prihodnost v naši občini. Čim prej moramo zgraditi nov vrtec, povečati šolo in urediti njuno okolico.
 • Strateško voden turistični razvoj
  Izdelali smo strategijo razvoja turizma do leta 2030, ki predvideva povezovanje obstoječih in oblikovanje novih ponudb. Temelji na povezovanju celotne regije, v strategijo pa je vključeno tudi premišljeno črpanje evropskih sredstev.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Matjaž Grabnar
Volilna enota 2
Martin Gradišek
Volilna enota 3
Franc Props
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Povezane objave

Iščite po celotni spletni strani: