Občina Šmarje pri Jelšah
SmarjepriJelsah_final
SVOBODA ZA ŠMARJE PRI JELŠAH
 • ZA pospešeno gradnjo neprofitnih stanovanj!
 • ZA trajnostni razvoj butičnega turizma!
 • ZA vključevanje lokalne skupnosti v  občinske projekte!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Energetska samooskrba in trajnostni razvoj
  Javne objekte bomo opremili s sončnimi elektrarnami, na občinskih parkirnih mestih namestili električne polnilnice ter pri vseh bodočih javnih in javno-zasebnih projektih spodbujali trajnostno gradnjo.
 • Ureditev prometne infrastrukture
  Z vsakoletnim obnavljanjem lokalnih in državnih cestnih odsekov ter urejanjem kolesarskih poti po občini bomo zagotovili varno prometno infrastrukturo.
 • Solidarnost, zdravstvo in oskrba starejših občanov
  Investirali bomo v kakovostne in dostopne zdravstvene storitve, zagnali projekt univerze za tretje življenjsko obdobje ter starejšim občanom zagotovili pomoč na domu in sofinanciranje bivanja v socialnih zavodih.

Občinski svetniki

Davorin Vrečko
Stanislav Šket
Peter Novak

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: