Občina Slovenska Bistrica
SVOBODA ZA SLOVENSKO BISTRICO
 • ZA skupno vizijo razvoja in transparentnost!
 • ZA ureditev mestnega središča in dvig kakovosti bivanja!
 • ZA športno, aktivno in kulturno občino!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Skupno odločanje, nadgrajevanje in udejanjanje vizije ter strategije razvoja občine Slovenska Bistrica na različnih področjih
  Vizijo razvoja občine bomo oblikovali v sodelovanju z občankami in občani ter interesnimi skupinami s področja podjetništva, gospodarstva, kulture, športna, urbanizma ter predstavniki mladih, starejših ter invalidov. Skupaj se bomo odločali v kakšnem kraju želimo živeti in kako ga bomo razvijali na vseh področjih. Uvedli bomo participativno vodenje.
 • Transparentnost delovanja
  Naredili bomo konec netransparentnosti v delovanju na vseh področjih. Transparentnost bo glavno vodilo pri zaposlovanju vodstvenega in strokovnega kadra, pri dodeljevanju sredstev, pri izbiri in izvajanju projektov, investicijah in investicijskem vzdrževanju. Ne bomo dovolili nepotizma. Javne razpise za vse institucije bomo izvajali centralizirano. Reformirali bomo Nadzorni odbor občine.
 • Ureditev mestnega središča
  Mestno središče bomo namenili pešcem. Primerno ga bomo uredili in oživili z različnimi dejavnostmi in kulturnimi dogodki, tako da bodo otroci in odrasli v njem uživali. Parkirišča v okolici bomo prekrili s fotovoltaiko in zmanjšali energetsko odvisnost.
 • Občina z višjo kakovostjo življenja in bivanja
  Z novim Prostorskim planom bomo zagotovili organsko širjenje mesta, razširili industrijsko zono in omogočili gradnjo novih stavbnih objektov. Skrbeli bomo za uravnoteženo pozidavo in ohranjanje zelenih površin. Zgradili bomo več neprofitnih stanovanj za mlade, ponudili mladim podjetnikom »coworking« prostor za pretok idej in sodelovanje. Za starejše bomo gradili varovana stanovanja, povečali kapacitete doma ostarelih ter izboljšali kakovost življenja v zrelih letih. S projektom digitalizacije bomo intenzivno širili optično omrežje, vpeljali 9 letko na OŠ Zg.Polskava, povečali obseg občinskih štipendij, obnavljali lokalne ceste in prisluhnili težavam občanov na prizadetih območjih (CERO Pragersko). Smo za fotovoltaični zeleni prehod vendar proti agresivnemu umeščanju vetrnic v urbani prostor (Kalše). Glavni cilj delovanja občine bo dvig kakovosti življenja za vse občanke in občane.
 • Športno aktivna in kulturna občina
  Obnovili bomo nogometno infrastrukturo, judo center, atletsko stezo in kegljišče. Uredili 100 km kolesarskih stez. Zgradili bomo večnamenski kulturni objekt za kulturne dogodke, koncerte in mestni kino, uredili center za mlade ter podvojili financiranje vsebin športnih in kulturnih programov.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Jožica Planinšec Deržek
Domen Korošec
Volilna enota 2
Vito Martinčič
Marjana Brezovšek
Stanislav Zajšek
Volilna enota 3
Iztok Daniel Utenkar
Volilna enota 4
Luka Zorko
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

Vito Martinčič

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Povezane objave

Iščite po celotni spletni strani: