Občina Škofljica
Skofljica_final(1)
SVOBODA ZA ŠKOFLJICO
 • ZA enakomeren razvoj celotne občine – za vse občanke in občane!
 • ZA varno in pretočno prometno ureditev – še posebej ob šolskih poteh!
 • ZA mlade, šport, kulturo in turizem – družabno življenje in medgeneracijsko sobivanje

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Občina kulture in turizma
  Obnovili bomo Dvorec Lisičje. Z ustanovitvijo Zavoda za turizem in kulturo poskrbeli za športno in kulturno dogajanje med poletjem. Povečali bomo sredstva za kakovostni in vrhunski športni otok.
 • Energetsko samooskrbna občina
  Javne objekte bomo opremili s sončnimi elektrarnami. Občanke in občane bomo obveščali o evropskih razpisih za subvencije ter jim pomagali pri pridobivanju soglasij.
 • Mladim prijazna občina
  Razpisali bomo štipendije in enkratne finančne pomoči za nadarjene študentke in študente. Odprli bomo Mladinski kulturni center, kjer bomo organizirali izobraževanja in med mladimi poleg ustvarjalnih talentov spodbujali tudi podjetništvo.

Občinski svetniki

Bojan Božič
Mojca Brkinjač
Rok Ferengja
Lucija Ana Vrščaj
Marjan Zorc

Lokalne predstavnice in predstavniki

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: