Občina Škofljica

Kandidat za župana

Bojan Božič
Skofljica_final(1)
SVOBODA ZA ŠKOFLJICO
 • ZA enakomeren razvoj celotne občine – za vse občanke in občane!
 • ZA varno in pretočno prometno ureditev – še posebej ob šolskih poteh!
 • ZA mlade, šport, kulturo in turizem – družabno življenje in medgeneracijsko sobivanje

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Občina kulture in turizma
  Obnovili bomo Dvorec Lisičje. Z ustanovitvijo Zavoda za turizem in kulturo poskrbeli za športno in kulturno dogajanje med poletjem. Povečali bomo sredstva za kakovostni in vrhunski športni otok.
 • Energetsko samooskrbna občina
  Javne objekte bomo opremili s sončnimi elektrarnami. Občanke in občane bomo obveščali o evropskih razpisih za subvencije ter jim pomagali pri pridobivanju soglasij.
 • Mladim prijazna občina
  Razpisali bomo štipendije in enkratne finančne pomoči za nadarjene študentke in študente. Odprli bomo Mladinski kulturni center, kjer bomo organizirali izobraževanja in med mladimi poleg ustvarjalnih talentov spodbujali tudi podjetništvo.
> Preberi več

Kandidat za župana

Bojan Božič
Bojan_Bozic_GS_corr_001_1920x1920_2

Zaposlen sem kot podčastnik v Slovenski vojski, že štiri mandate pa sem občinski svetnik v občini Škofljica. Delu v lokalni skupnosti posvečam veliko svojega časa, saj menim, da mora biti vsak posameznik tudi del lokalne skupnosti in s svojim delom prispevati k njenemu boljšemu delovanju.

V zasebnem življenju sem zagrizen kolesar, športnik, ki meni, da šport ljudje nujno potrebujejo za zbistritev misli ter sprostitev telesa in uma.
Kot primestna občina glavnega mesta Slovenije se moramo razvijati v duhu moderne občine. Hkrati je Škofljica občina, ki ima veliko zelenih površin, gozdov in naravnih danosti, s tem pa možnosti, da se razvije v občino s turistično in športno ponudbo s kolesarskimi in pohodniškimi potmi za svoje občane in obiskovalce. Škofljica je ena manjših občin v Sloveniji in kot taka mora razvijati svojo butičnost.

Želim si, da bi me ljudje skupaj z našo listo podprli tako množično, da bi lahko s skupnimi močmi naredili naše občinsko delo transparentno in začeli sprejemati odločitve, ki bi temeljile na skupnem konsenzu. Rad bi, da bi se ljudje s svojimi predlogi in njihovimi rešitvami čim bolj vključevali, saj bi tako občina postala naša in ne moja ali od moje liste.

Kandidati za občinske svetnike

1.
Bojan Božič
2.
Mojca Brkinjač
3.
Rok Ferengja
4.
Lucija Ana Vrščaj
5.
Marjan Zorc
6.
Tanja Huskić
7.
Zvonimir Butina
8.
Margerita Kompare
9.
Klemen Vehovar
10.
Dragica Bažec
11.
Jože Dular
12.
Gordana Jotanović
13.
Vlado Balažinec
14.
Jadran Avsenak
15.
Aleksander Gulič

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: