Občina Šentjur
SVOBODA ZA ŠENTJUR
 • ZA vodovod in zmogljiv internet v vseh gospodinjstvih!
 • ZA soodločanje skupnosti o porabi občinskih sredstev!
 • ZA brezplačne programe digitalnega opismenjevanja!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Mirna in varna prometna ureditev
  Z gradnjo šentjurske obvoznice bomo razbremenili promet, z ureditvijo šolskih poti, pločnikov in kolesarskih stez pa povečali prometno varnost v vseh krajevnih skupnostih.
 • Visoka kakovost bivanja
  Gradili bomo stanovanjske objekte za mlade in oskrbovana stanovanja za starejše občane, uredili zunanje javne površine, z ustanovitvijo mladinske zadruge pa ustvarili nova delovna mesta.
 • Kulturno in športno dogajanje
  S prenovo Kulturnega centra Gustav, gradnjo večnamenskega objekta na Ponikvi in gradnjo športne dvorane ob Osnovni šoli Hruševec bomo zagotovili ustrezne prostore za kulturne in športne prireditve.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Peter Jevšinek
Volilna enota 2
Boštjan Lipnik
Volilna enota 3
Peter Žibret
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: