Občina Šentjur
SVOBODA ZA ŠENTJUR
 • ZA vodovod in zmogljiv internet v vseh gospodinjstvih!
 • ZA soodločanje skupnosti o porabi občinskih sredstev!
 • ZA brezplačne programe digitalnega opismenjevanja!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Mirna in varna prometna ureditev
  Z gradnjo šentjurske obvoznice bomo razbremenili promet, z ureditvijo šolskih poti, pločnikov in kolesarskih stez pa povečali prometno varnost v vseh krajevnih skupnostih.
 • Visoka kakovost bivanja
  Gradili bomo stanovanjske objekte za mlade in oskrbovana stanovanja za starejše občane, uredili zunanje javne površine, z ustanovitvijo mladinske zadruge pa ustvarili nova delovna mesta.
 • Kulturno in športno dogajanje
  S prenovo Kulturnega centra Gustav, gradnjo večnamenskega objekta na Ponikvi in gradnjo športne dvorane ob Osnovni šoli Hruševec bomo zagotovili ustrezne prostore za kulturne in športne prireditve.

Občinski svetniki

Peter Jevšinek
Boštjan Lipnik
Peter Žibret

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: