Občina Šentilj
SVOBODA ZA ŠENTILJ
 • ZA obujanje vaških jeder in urbanih središč!
 • ZA kvalitetne in strokovne infrastrukturne rešitve!
 • ZA razvoj turizma na podeželju!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Ureditev kritične javne infrastructure
  Sanirali bomo kanalizacijsko omrežje, uredili bomo cestne povezave, zmanjšali izgubo vode s celovito obnovo vodovoda in za večjo energetsko samooskrbo na javne objekte nameščali sončne elektrarne.
 • Ohranimo poselitev podeželja
  Gradili bomo cenovno dostopna stanovanja za mlade družine, ustanavljali stanovanjske skupnosti in uredili varovana stanovanja za starejše občanke in občane v vseh krajevnih skupnostih
 • Dostojna starost v domačem okolju
  Izvedli bomo stanovanjske skupnosti za starejše v vseh krajevnih skupnostih v objektih v lasti občine. Pilotni projekt bo skladen z usmeritvami države glede oskrbe starejših v naši občini.

Občinski svetniki

Boris Bezjak
Zdenka Ploj
Leon Friš
Darja Farasin
Dejan Vajnhandl

Lokalne predstavnice in predstavniki

Boris Bezjak

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: