Občina Šenčur
Sencur_final(1)
SVOBODA ZA ŠENČUR
 • ZA zeleno, nizkoogljično občino, ki bo prijazna do vseh generacij!
 • ZA neprofitna stanovanja!
 • ZA nov občinski prostorski načrt!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Boljše javne zdravstvene storitve v občini
  Število prebivalcev naše občine se povečuje in obstoječa ambulanta v Šenčurju ne zadostuje več. Zavzeli se bomo za gradnjo novega zdravstvenega doma, kjer bodo poleg družinske tudi pediatrična ambulanta, fizioterapija, pulmolog, dermatolog, ginekolog, okulist in zobozdravnik.
 • Podpora lokalnim kmetom
  Omogočili bomo čim krajšo pot kmetijskih pridelkov in izdelkov do uporabnika. Poskrbeli bomo za izobraževanje kmetov ter mladim, ki se bodo šolali za ta poklic, zagotovili štipendije. Pomagali bomo do državnih in evropskih sredstev.
 • Občina Šenčur – digitalna občina
  Delo občinske uprave bomo digitalizirali in poenostavili. Občani bodo z uporabo digitalne identitete vlagali vloge in sledili njihovi obravnavi. Digitalno manj veščim pa bodo še vedno na voljo klasične, osebne poti urejanja zadev.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Matej Knific
Urška Ropret
Gorazd Ropret
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: