Občina Šempeter-Vrtojba

Kandidat za župana

Rok Filipič
sempeter vrtojba final
SVOBODA ZA ŠEMPETER-VRTOJBO
 • ZA pospešeno gradnjo novih stanovanj!
 • ZA ureditev protipoplavne zaščite!
 • ZA ustrezno ureditev vrtcev in šol z novo opremo!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Solidarnost in posluh za vse generacije
  Poleg doma starejših občanov bomo za starejše občanke in občane odprli tudi dnevni center Hiša dobre volje. Za mlade bomo pospešeno uredili nova stanovanja. Z najrazličnejšimi programi bomo spodbujali medgeneracijsko druženje.
 • Trajnostni razvoj in energetska neodvisnost
  Povečali bomo število električnih polnilnic, javne objekte in protihrupne ograje pa opremili s sončnimi elektrarnami. Zaprli bomo asfaltno bazo v Vrtojbi, saj močno onesnažuje okolje.
 • Samooskrba z lokalnimi pridelki in izdelki
  V Šempetru bomo uredili pokrito tržnico, kjer bo poleg prostora za druženje in prireditve tudi prostor za lokalne pridelovalce sadja, zelenjave, mesa, rib in cvetja.
> Preberi več

Kandidat za župana

Rok Filipič
Rok_Filipic_GS_corr_003_1920x1920_2

Svojo izobrazbo sem dokončal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer sem pridobil naziv inženir strojništva, in na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru, kjer sem pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Vsa študijska leta sem sodeloval in vodil različne projekte pri Študentski organizaciji v Ljubljani.

Delovne izkušnje sem nabral v podjetjih, kot so IBM Slovenija, Renault Slovenija, Porsche Slovenija, Zavarovalnica Adriatic in Zavarovalnica Vzajemna.

Rad uživam v naravi in športu ter znam ceniti lepoto domačega kraja, ki jo želim ohraniti tudi za naše potomce.

Razvoj občine želim usmeriti predvsem k ohranjanju narave in krepitvi gospodarstva, s katerim želim razvijati projekte, ki bodo naši občini omogočili večji razvoj vseh dejavnosti. Delati moramo za dobro občanov, predvsem pa moramo znati ne le poslušati, temveč tudi slišati. Občino Šempeter-Vrtojba želim ob močni podpori Vlade RS spraviti v korak s časom in razviti občino, v kateri bodo vladali medsebojno spoštovanje, odprta komunikacija in strpnost.

Povezovanje, kakovostno sobivanje domačinov in turistov, medgeneracijska solidarnost, odgovoren odnos do okolja so vrednote, ki jih zagovarjamo. V naslednjih štirih letih bo občina nudila občankam in občanom čisto, zdravo in urejeno okolje za bivanje, gospodarstvu pa ugodne pogoje za razvoj novih tehnologij in storitev ter vse potrebno za ustvarjanje novih delovnih mest.

Kandidati za občinske svetnike

1.
Rok Filipič
2.
Maja Pangos
3.
Dušan Bremec
4.
Karmen Gerbec
5.
Matej Čebron
6.
Anja Gregorič
7.
Damijan Skrt
8.
Haideja Černe
9.
Erik Bajuk
10.
Lea Manfred
11.
Zdenko Šibav
12.
Erika Peršič
13.
Martin Ferfolja
14.
Dora Levpušček
15.
Dominik Soban
16.
Boris Gojkovič

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: