Občina Semič
semic final
SVOBODA ZA SEMIČ
 • ZA živahno, napredno in varno občino!
 • ZA vrhunsko izvedbo projekta tretje razvojne osi!
 • ZA premišljen razvoj ekološkega turizma!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Kakovostno življenje starejših občanov
  Prizadevali si bomo za povečanje kapacitet DSO-jev v obeh sosednjih občinah, da bo v njih dovolj prostora tudi za naše občane. Preučili bomo možnost graditve DSO-ja v Semiču.
 • Učinkovito medobčinsko gospodarsko sodelovanje
  Zavzeli se bomo, da občine Semič, Metlika in Črnomelj vzpostavimo skupno upravo vseh treh industrijskih con. Tako bo upravljanje gospodarnejše in privabili bomo nove vlagatelje. Poskrbeli bomo za finančne spodbude majhnih podjetnikov, ki so čedalje pomembnejši steber našega gospodarstva.
 • Športno-rekreacijske dejavnosti za vse prebivalce
  Ker si želimo, da je čim več občank in občanov športno aktivnih, bomo v sodelovanju s sosednjimi občinami in v skladu s sodobnimi urbanističnimi trendi uredili kolesarske in pešpoti.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Stanko Vidmar
2.
Sonja Bukovec
3.
Silvester Malnarič
4.
Antonija Šprogar
5.
Ivan Cvelbar
6.
Ivana Zidar

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: