Občina Ruše
Ruše_final
SVOBODA ZA RUŠE
 • ZA vključenost vseh občanov in dialog! 
 • ZA ureditev oskrbovanih stanovanj in doma za starejše občane!
 • ZA zagotovitev pogojev za razvoj turizma, športa in kulture!
 • ZA kanalizacijo, pitno vodo in urejene ceste po vsej občini!
 • ZA takojšnje sprejetje občinskega prostorskega načrta!
 • ZA lokalno samooskrbo s spodbujanjem zadružništva!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Dostopne zdravstvene storitve
  Odprli bomo novo zdravstveno postajo z urgentno enoto in reševalnim vozilom, kar bo skrajšalo čakalne dobe in povečalo dostopnost zdravstvenih storitev.
 • Urejena športna infrastruktura
  Zgradili bomo zunanji bazen v Športnem parku Ruše, uredili naravno kopališče pred Matavškovo jamo in obnovili obstoječo infrastrukturo na nogometnem stadionu.
 • Spodbudno okolje za mlade
  Mladim družinam bomo pomagali s komunalno ureditvijo zemljišč in gradnjo neprofitnih montažnih hiš. Mladim podjetnicam in podjetnikom bomo ponudili spodbude, dijakom in študentom pa zagotovili višje štipendije.

Občinski svetniki

Darko Knez
Vesna Glavendekić

Lokalne predstavnice in predstavniki

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: