Občina Ruše
Ruše_final
SVOBODA ZA RUŠE
 • ZA vključenost vseh občanov in dialog! 
 • ZA ureditev oskrbovanih stanovanj in doma za starejše občane!
 • ZA zagotovitev pogojev za razvoj turizma, športa in kulture!
 • ZA kanalizacijo, pitno vodo in urejene ceste po vsej občini!
 • ZA takojšnje sprejetje občinskega prostorskega načrta!
 • ZA lokalno samooskrbo s spodbujanjem zadružništva!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Dostopne zdravstvene storitve
  Odprli bomo novo zdravstveno postajo z urgentno enoto in reševalnim vozilom, kar bo skrajšalo čakalne dobe in povečalo dostopnost zdravstvenih storitev.
 • Urejena športna infrastruktura
  Zgradili bomo zunanji bazen v Športnem parku Ruše, uredili naravno kopališče pred Matavškovo jamo in obnovili obstoječo infrastrukturo na nogometnem stadionu.
 • Spodbudno okolje za mlade
  Mladim družinam bomo pomagali s komunalno ureditvijo zemljišč in gradnjo neprofitnih montažnih hiš. Mladim podjetnicam in podjetnikom bomo ponudili spodbude, dijakom in študentom pa zagotovili višje štipendije.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Darko Knez
Vesna Glavendekić
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: