Občina Radenci
radenci final

 • ZA napredno občino, kjer odločamo skupaj!
  ZA samooskrbno skupnost na poti zelenega preboja!
  ZA razvoj občine kot kulturnega, športnega in turističnega središča!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Participatorni proračun za ustvarjalno skupnost
  Občani smo si vedno prizadevali biti aktivni v okviru turističnih, športnih in kulturnih društev. Zato bomo v občinskem svetu bolj sistematično spodbujali ustvarjalnost vseh za napredek celotne lokalne skupnosti. Uvedli bomo participativni proračun in skupaj odločali o izvedbi določenih projektov.
 • Prehranska samooskrba, energetska učinkovitost in zeleni turizem
  Podpirali bomo prehransko samooskrbo in ekološko pridelavo ter organizirali lokalno prodajo pridelkov. S spodbudami bomo poskrbeli za prehod na obnovljive vire energije in energetsko prenovo stavb za dolgoročne prihranke. Zeleni turizem vidimo kot nosilca decentraliziranega razvoja naše občine. 
 • Posodobitev infrastrukture za hitrejši razvoj
  Zgradili bomo cesto Radenci – Grabonoš in obnovili cesto od OŠ Kajetana Koviča do rondoja pri KZ Gornja Radgona. Dokončali bomo čistilno napravo v Radencih in zgradili malo čistilno napravo Hrastje-Mota. Uredili bomo kopališki kompleks Radenci, zgradili mrliško vežico na Kapeli in sodobno igrišče pri OŠ Radenci. 

Občinski svetniki

Nina Grein
Bogdan Lesjak
Todor Mitev
Janez Konrad
Helena Hedžet

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Povezane objave

S terena
17.11.2022
Na predčasnem glasovanju za letošnje lokalne volitve v Občini Radenci je prišlo v sredo, 16. novembra, do hude kršitve volilne zakonodaje.
S terena
17.11.2022
Na predčasnem glasovanju za letošnje lokalne volitve v Občini Radenci je prišlo v sredo, 16. novembra, do hude kršitve volilne zakonodaje.
S terena
17.11.2022
Na predčasnem glasovanju za letošnje lokalne volitve v Občini Radenci je prišlo v sredo, 16. novembra, do hude kršitve volilne zakonodaje.
S terena
17.11.2022
Na predčasnem glasovanju za letošnje lokalne volitve v Občini Radenci je prišlo v sredo, 16. novembra, do hude kršitve volilne zakonodaje.

Iščite po celotni spletni strani: