Občina Prebold
SVOBODA ZA PREBOLD
 • ZA širokopasovni internet po vsej občini!
 • ZA prenovo športnih igrišč in podporo športnikom!
 • ZA digitalizacijo storitev občinske uprave!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Učinkovit zdravstveni servis
  Z občinskimi štipendijami in ugodnimi javnimi stanovanji za zdravnike in zdravstvene delavce bomo zagotovili ustrezno število zdravstvenega osebja in povečali dostopnost zdravstvenih storitev za vse občane.
 • Zmanjšanje prometa v centru
  Z novo obvoznico Prebold-Trbovlje bomo zmanjšali promet skozi center, obenem pa omogočili širitev industrijske cone, kar bo ustvarilo nova delovna mesta.
 • Razvoj butičnega in zelenega turizma
  Uredili bomo ribnik pod Žvajgo, ob vpadnici v Prebold namestili elektronske info točke, povečali število turističnih namestitev ter promovirali kolesarski turizem in botanično raznolikost Marije Reke.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Oton Račečič
2.
Bernardka Prevoršek
3.
Peter Petač
4.
Jana Žnidar
5.
Janez Brglez

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: