Občina Pesnica
SVOBODA ZA PESNICO
 • ZA sprejetje prostorskega načrta in razvoj občine!
 • ZA ureditev občinskega kopališča in rekreacijskih površin!
 • ZA sončne elektrarne na javnih objektih in degradiranih območjih!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Sanacija Perniškega jezera
  Z odstranitvijo naplavin, ukrepi proti razmnoževanju alg in odstranjevanjem invazivnih vrst bomo uredili Perniško jezero. Preprečili bomo vsakoletni pogin rib in širjenje smradu.
 • Razvoj industrijske cone
  Z ureditvijo industrijske cone bomo združili trenutno razpršene poslovne in industrijske dejavnosti v občini. Privabili bomo nova zagonska podjetja in ustvarili nova delovna mesta.
 • Ureditev javnih površin
  Zagotovili in vzdrževali bomo varno prometno infrastrukturo, uredili zelene površine, sprehajalne poti in druge rekreacijske površine.

Občinski svetniki

Uroš Orož
Jasna Drozg

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: