Občina Naklo
SVOBODA ZA NAKLO
 • ZA večjo zaščito pred naravnimi nesrečami!
 • ZA varno ureditev cest, pločnikov in kolesarskih stez!
 • ZA soodločanje lokalne skupnosti o porabi občinskih sredstev!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Občina z dostopnim zdravstvenim servisom
  Splošno ambulanto Naklo bomo nadgradili s pediatrično, dermatološko, ginekološko in zobozdravstveno ambulanto in psihoterapijo ter tako povečali dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev.
 • Občina za dostojno preživljanje starosti
  Razširili bomo dom starejših občanov ter v objektu uredili kuhinjo in zagotovili ustrezno zdravstveno in fizioterapevstsko dejavnost, organizirali pomoč starejšim občanom na domu in gradili varovana stanovanja.
 • Energetsko samooskrbna in zelena občina
  Med prebivalci bomo spodbujali namestitev domačih sončnih elektrarn, uvedli ekološko takso za podjetja, ki onesnažujejo okolje, uredili in vzdrževali kolesarske poti po občini.

Občinski svetniki

Zdravko Cankar
Helena Krampl Nikač
Aleš Krumpestar

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: