Občina Moravske Toplice
MoravskeToplice_final
SVOBODA ZA MORAVSKE TOPLICE
 • ZA urejeno središče Moravskih Toplic s trgom in dostopno upravo! 
 • ZA poslovno cono v Bogojini s priložnostmi za mlade! 
 • ZA več zelenih površin in priložnosti za trajnostni turizem!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Urejena središča, namenjena ljudem
  Center Moravskih Toplic bo s privlačnim trgom postal družabno stičišče domačinov in obiskovalcev s ključnimi storitvami na enem mestu. Z ureditvijo vaških jeder, drevoredov in tematskih poti pa bomo poskrbeli tako za domačine kot turiste, željne trajnostnega turizma.
 • Izboljšave v infrastrukturi
  V sodelovanju z državo bomo obnovili odseke državne ceste Moravske Toplice-Dobrovnik in Berkovci-Kobilje. Preplastili bomo kritične občinske cestne odseke. Uredili bomo signalizacijo za bolj varne poti. Vodovodni zadrževalnik Sebeborci bomo nadgradili tudi za namakalne in športne namene.
 • Medgeneracijsko sodelovanje
  Obnovili bomo osnovne šole in vrtce, rešili domsko varstvo najstarejših občanov in poskrbeli za stanovanjsko problematiko mladih (nova stanovanja, poceni odkup oz. najem hiš).

Občinski svetniki

Tomaž Gregorec
Martina Bauman
Sebastjan Gornjec

Lokalne predstavnice in predstavniki

Tomaž Gregorec

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: